De Vlaamse overheid ondersteunt de jeugd-, cultuur- en sportwerking  (het verenigingsleven dat geleden heeft onder de coronacrisis met meer dan 600.000 euro. “Ontzettend blij met deze ondersteuning voor ons Truiens verenigingsleven”, schrijft burgemeester Veerle Heeren op Facebook.

De Vlaamse regering heeft vandaag beslist over een noodfonds van 300 miljoen euro. Daarbij gaat 87,3 miljoen euro of bijna 30% rechtstreeks naar de lokale besturen. Zij kunnen hiermee aan de slag om jeugd-, cultuur- en sportsector te ondersteunen.

Lokale besturen staan het dichtst bij de inwoners en verenigingen en weten het best wat de noden zijn.

Daarom zal er zoveel mogelijk autonomie zijn, met zo min mogelijk planlast of administratieve verplichtingen. Zodat steden en gemeenten vrij kunnen beslissen hoe ze deze middelen spenderen.