Het Proefcentrum Fruit uit Sint-Truiden is een van de negen onderzoekscentra die meewerken aan een experiment rond slimme landbouw in de fruitteelt. Het grensoverschrijdend project, samen met Nederland kost 1,9 miljoen euro.

Smart Farming of slimme landbouw staat vandaag nog in zijn kinderschoenen in Europa. Slechts 1 op de 4 land- en tuinbouwers maakt vandaag gebruik van slimme technologie. Toch is het meer dan ooit belangrijk, tegen 2050 zijn we volgens de Verenigde Naties met 10 miljard mensen. Om al die monden te kunnen voeden, zal ook de voedselproductie drastisch moeten stijgen.

Een alternatief is meer oogst halen uit dezelfde hoeveelheid grond. “Door het inzetten van slimme technologie kan een land- of tuinbouwer cruciale informatie verzamelen over het gewas, de opbrengst, de bodem en het klimaat”, zegt Dany Bylemans, directeur van pc-fruit. “Maar die info heeft enkel een meerwaarde als ze ook worden omgezet in bruikbaar teeltadvies.”

Pc-fruit zal daarom samen met acht Vlaamse en Nederlandse onderzoekscentra 1,9 miljoen euro investeren in het verfijnen van drie slimme technieken:

  • een automatisch onkruidbestrijdingssysteem op basis van beeldherkenning
  • een zelfrijdend platform dat enkel spuit waar nodig,
  • een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem dat op de juiste plaats zorgt voor voldoende vocht en mest en technologie om vroegtijdig gewasproblemen zoals afwijkingen op te sporen.

Deze technieken kunnen worden ingezet voor de teelt van asperges, blauwe bessen en laanbomen