Bij het begin van het nieuwe jaar werd op de Naamsesteenweg aan het begin van de schoolomgeving een preventieve snelheidsmeting uitgevoerd waar 50 km/u van toepassing is.

Bijna 60% van de 62361 gecontroleerde voertuigen reed hier meer dan de toegestane 50 km/u. Zelfs bij begin en einde van de school – wanneer ook de zone 30 actief wordt – wordt er te snel gereden. Er zullen dan ook in de nabije toekomst repressieve controles uitgevoegd worden.

Dit betekent bijvoorbeeld dat een overtreder die:
– 55km/u rijdt in een zone 30 beboet wordt met een onmiddellijke inning van € 218 en een verval tot sturen van minimum 8 dagen is mogelijk;
– 61 km/u rijdt in een zone 30 zich sowieso zal moeten verantwoorden bij de politierechter.

snel

Brond, Lokale Politie Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken.

Foto Naamsesteenweg streetview