Als slimme stad zet Sint-Truiden in op innovatie en technologie, zo kan zij een toekomst voor haar ondernemers verzekeren. Met de uitbouw van een digitale dienstverlening kan op een snelle en digitale manier informatie uitgewisseld worden tussen de stad & de ondernemers én overheden onderling. Dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de cofinanciering vanuit het Hermesfonds kan de stad van start gaan. Het project werd goedgekeurd door de gemeenteraad van maandag 27 april.

“Ondernemers willen op een efficiënte manier met de overheid communiceren. Door haar producten en diensten te digitaliseren, kan de stad haar dienstverlening administratief vereenvoudigen. Dit zorgt voor een win-win situatie voor de ondernemers én de stad. Voor dit project richt de stad zich tot de gevestigde bedrijven, potentiële ondernemers, het stadsbestuur en haar medewerkers maar ook partners zoals het centrummanagement en de werkgeversorganisaties. Samen met deze actoren willen we een platform opzetten en blijven voeden”, vertelt schepen van Lokale economie Jo François.

“Het project bestaat uit vier belangrijke pijlers. Voor een kwalitatieve digitale dienstverlening is de ontwikkeling van een gebruiksvriendelijke, overzichtelijke portaalsite, de uitbouw van een betrouwbare bedrijvendatabank en een e-loket vereist op basis van vereenvoudigde processen. Deze vier pijlers komen allen aan bod in dit project”, voegt schepen van Administratieve vereenvoudiging Jos Pierard toe.

Gebruiksvriendelijke portaalsite
We streven naar één uniek loket waar de ondernemer terecht kan met al zijn vragen en waar hij zijn dossiers te allen tijde kan raadplegen. De site moet overzichtelijk zijn en moet de ondernemer op een vlotte manier naar de gewenste informatie leiden.

Kwalitatieve bedrijvendatabank
We starten voor onze databank met een grondige analyse van de beschikbare ondernemersdata en zetten deze informatie om naar een kwalitatieve datastructuur. Met deze correcte data willen  we een klantenfiche aanmaken per ondernemer. Deze klantenfiche bevat al zijn vragen, over de verschillende beleidsdomeinen heen, evenals al zijn dossiers. Gedaan met fichebakken en dossiermappen.

E-loket
Het e-loket biedt de ondernemer de mogelijkheid om  aanvragen digitaal in te dienen.
Voor dit ambitieus project is een periode van 2 jaar uitgetrokken. Het project wordt voor 40% (153.395,6 euro) gefinancierd met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), 20% (76.697,80 euro) met middelen van de Vlaamse Overheid (VLAIO) en het overige deel is ten laste van de stad.

Vereenvoudigde processen
Er wordt een inventarisatie en analyse uitgevoerd van alle producten, die ondernemers via de stad Sint-Truiden over de verschillende diensten en overheden heen kunnen aanvragen. Dit moet leiden tot de centralisatie van deze producten, hetgeen een vereiste is om de dienstverlening naar ondernemers te vervolledigen. De achterliggende processen worden in kaart gebracht en indien mogelijk administratief vereenvoudigd.

“Met deze dienstverlening zet de stap Sint-Truiden een volgende stap in het digitaliseringsproces en streeft het naar het optimaliseren van digitale mogelijkheden. Ondernemers moeten vlot de weg vinden naar