Ieder kind heeft recht op een fijne schooltijd. Helaas worden nog steeds veel kinderen en jongeren geconfronteerd met pestgedrag. Om een structurele halt toe te roepen aan pesten, is het stadsbestuur van Sint-Truiden een samenwerking aangegaan met vzw Tenz om via het KiVa-traject de komende twee jaren te werken aan een antipestbeleid. Acht Truiense basisscholen zullen het traject doorlopen.

KiVa is een wetenschappelijk antipestprogramma uit Finland en betekent in het Fins ‘fijn’ of ‘leuk’. Het programma is uniek door de intensieve samenwerking tussen wetenschappers, schoolbegeleiders en schoolpersoneel. Zo wordt er goed gekeken welke behoeften er bij de scholen leven. Vervolgens wordt uitgezocht hoe het programma daarop kan worden aangepast. Alle verbeteringen zijn gekoppeld aan wetenschappelijk onderzoek. De cruciale vragen daarbij zijn: wat werkt, voor wie, wanneer en waarom? Antwoorden op deze vragen leveren nieuwe inzichten op, waardoor pesten nog verder kan worden teruggedrongen en het programma beter kan aansluiten bij de leerkrachten en leerlingen van de school.

Pesten snijdt diep
Uit onderzoek (Kleur tegen Pesten) blijkt dat één kind op zes in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun jeugd. Bijna één kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten blijft tot op de dag van vandaag een hardnekkig probleem.

“Maar er is nog meer: ongeveer 1 op 3 Vlaamse jongeren geeft aan niet goed in zijn vel te zitten. Jongeren worstelen vandaag de dag met hun psychisch welzijn. Wanneer je met die jongeren doorpraat, komt pesten vaak als één van de factoren naar boven. Pesten snijdt diep. Zeker voor wie er indringend en langdurig mee te maken krijgt,” zegt schepen van Flankerend onderwijs Johan Mas.

Doeltreffend antipestbeleid
“Jammer genoeg staat pestgedrag het geluk van heel wat kinderen en jongeren in de weg. Veel basisscholen, in Sint-Truiden en daarbuiten, zijn dan ook al enige tijd op zoek naar een eenduidig antipestbeleid. Verschillende stadsdiensten en de lokale politie zetten vaak kleine acties op in de scholen om pestgedrag onder de aandacht te brengen, maar om de negatieve dynamiek van pesten echt een halt toe te roepen is er nood aan een gericht en doordacht antipestbeleid,” zegt burgemeester Veerle Heeren.

“We hebben ervoor gekozen om in 8 Truiense basisscholen (Klim-Op, Schuttershof, Sint-Rita, Momentum, Heilig Hart Sint-Trudo, Vlindertje Velm, Letterfant en Zonnebloem Wilderen) aan de slag te gaan met de KiVa-methode om tot een doeltreffend antipestbeleid te komen. De effectiviteit van dit programma is al in studies aangetoond. Na twee jaar zou er een gemiddelde daling van 63% in het pestgedrag moeten zijn. We hopen dit resultaat ook in onze scholen te bekomen om zo het welbevinden van de leerlingen te verhogen en een aangenaam school-en leerklimaat voor iedereen te creëren,” besluit schepen Johan Mas.