In het centrum van Sint-Truiden, tussen het Heilig-Hartplein, de Ridderstraat en de Schepen Dejonghstraat, realiseren Gilen Woonprojecten en Vestio het nieuwe stadsvernieuwingsproject Tuin Der Broeders. Deze realisatie is een mix van bestaande gebouwen en nieuwbouw. De nieuwe ontwikkeling is een opportuniteit om enkele belangrijk monumentale gebouwen in ere te herstellen. De restauratie van deze panden vormt een wezenlijk onderdeel van de beoogde vernieuwing. Met de sloop van de bestaande schoolgebouwen is het startschot van de werken gegeven. 

“Wie langs de site loopt, ziet dat de afbraakwerken van de oude schoolgebouwen van het Sint-Trudo Instituut, beter bekend als de Broeders, gestart zijn. De school heeft maar liefst 132 jaar bestaan en vele duizenden Truienaars liepen er school. De schoolgebouwen restaureren was niet mogelijk en daarom maken ze plaats voor nieuwe appartementen en een prachtige tuin in het binnengebied. Deze sloopwerken zullen een 6-tal weken duren tot einde maart. Nadien is het de beurt aan het archeologisch onderzoek om dan de volgende fase van de werken te kunnen aanvatten”, vertelt Ed Somers van Vestio.

“De realisatie van Tuin der Broeders geeft een mooie opportuniteit om de bestaande omliggende statige huizen te vrijwaren van afbraak. We restaureren ze als onderdeel van het totaalproject. De beschermde gevel van het voormalig Huis Siaens in de Ridderstraat blijft zo ondermeer behouden alsook het pand van deken Cartuyvels krijgt een nieuwe bestemming. Aan het Heilig-Hartplein renoveren we één van de bestaande panden naast de doorgang van de horecazaken dat leidt tot het binnengebied van Tuin Der Broeders”, legt Rudi Gilen uit.

“Naast het vroegere Refugiehuis van Herkenrode aan de Schepen Dejongstraat creëren we een nieuwe doorgang dat leidt naar het Heilig-Hartplein. Dit prachtig pand zal ook na de renovatie een nieuwe invulling krijgen en een nog waardevollere uitstraling krijgen als historische erfgoedhuis. Deze monumentale panden omringen de nieuwe moderne gebouwen en fungeren als het ware als toegangspoort van een nieuw dynamisch stadsdeel”, concluderen Rudi Gilen en Ed Somers.

Het stadsvernieuwingsproject Tuin der Broeders combineert oude statigheid en nieuw design. Heden en verleden komen in harmonie samen in dit ambitieuze woonproject. Deze filosofie past bij de stad Sint-Truiden dat gekend is voor haar erfgoed, mooie architectuur en bruisende stadsleven. De diverse toegangen naar het project via het Heilig-Hartplein, de Ridderstraat en later ook de Schepen Dejongstraat en de aantrekkelijke binnentuin maken van Tuin Der Broeders het sleutelproject dat de diverse stadsdelen met elkaar zal verbinden.