Het stadsbestuur wil van het centrum een aangename plek maken die uitnodigt om er te winkelen, een hapje te eten, iets te drinken of gewoon wat te kuieren. De pleinfunctie die de Grote Markt eeuwenlang vervulde is in de loop der jaren wat op de achtergrond geraakt.
Uit navraag bleek dat meer groen, minder verkeer en een aangename verblijfsruimte bij de meeste mensen het hoogst op het verlanglijstje staan. Uitgangspunt is dan ook het autoluw maken van het stadscentrum. Om het doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit het stadscentrum te houden, is ook een nieuw mobiliteitsplan uitgewerkt. Het verkeer wordt naar de rand van het centrum geleid. Daar zijn in dit kader intussen ook een aantal nieuwe parkings aangelegd. Het stadsbestuur kiest resoluut de kaart van ontharding, vergroening en voorrang voor de zwakke weggebruiker!
Om de hinder te beperken wordt er in fases gewerkt. In een eerste fase zullen enkele nutsbedrijven nieuwe leidingen aanleggen in de zone voor de cafés.
Daarna zal de aannemer dit gedeelte aanleggen met Chinese hardsteen, in de veronderstelling dat de stenen tijdig geleverd worden. Sinds de coronacrisis zijn er wereldwijd ernstige bevoorradingsproblemen.
Het project zou 55 werkdagen (11 weken) in beslag nemen.
Enige hinder is bij de uitvoering van een dergelijk project helaas niet te vermijden maar we trachten dit tot een minimum te beperken. We zullen zo open en duidelijk mogelijk communiceren over het verloop van dit project. Er zal dan ook binnenkort een infomoment georganiseerd worden voor de inwoners, handelaars en de horeca van de Markt.
Als je vragen of opmerkingen hebt, kan je ons contacteren via communicatie@zoutleeuw.be