Als volgende maandag de cafés en restaurants open mogen gaan, dat zou het niet meer dan normaal zijn dat ook de gebedshuizen van alle religies de deuren opnieuw openen.

Maar, naar de kerk, de gebedsdienst, het vrijdaggebed of een andere viering gaan wordt dan helemaal anders. Er zal slechts een beperkt aantal mensen vieringen mogen bijwonen, er zal geen koor zingen en bij de communie zullen kerkgangers hun hostie moeten ‘vangen’. Dat blijkt uit een nieuwe handleiding van de Nationale Bisschoppenconferentie waar men de heropening net zo minutieus voorbereidt als in de horeca.

De bisschoppen rekenen erop dat in grote kerken maximaal 100 mensen vieringen zullen kunnen bijwonen omdat er niet meer dan 1 persoon per vierkante meter toegelaten zal worden. Dat zal voor de meeste katholieke kerken geen probleem zijn, maar moskeeën hebben de gewoonte veel meer volk te ontvangen.

Net als op vele andere plekken zal de regel van anderhalvemeter-regeling gelden. Stoelen zullen dus ver genoeg uit elkaar moeten geplaatst of afgeplakt worden en er zullen ook plakkers op de grond kleven zodat de diaken of celebrant weet waar hij mag staan bij het altaar. Ook tijdens de communie zal een afstand van anderhalve meter gelden tussen de kerkganger en de bedienaar van de communie. Waar mogelijk komt er een afzonderlijke deur als in- en uitgang. Ook wijwatervaten zullen niet gebruikt worden.

Indien de Nationale Veiligheidsraad het toelaat, zal ook de communie uitgereikt worden, al zullen er daar strikte regels moeten worden toegepast. De bedienaars die de communie uitdelen zullen mondmaskers moeten dragen en de hosties mogen niet in de handen worden gelegd van de communicant. Die moeten “eerbiedig vallen in de handen van de kerkganger”.

Er zullen ook stewards aangeduid worden die erop zullen toezien dat alles volgens de regels gebeurt.