Trends nog steeds licht dalend

Algemeen

Op donderdag 28 mei werden 212 nieuwe gevallen gerapporteerd. Daarvan wonen er 123 in Vlaanderen, 72 in Wallonië en 17 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 58 061.

Verder is de situatie als volgt:

  • In de ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 937 patiënten opgenomen. De voorbije 24 uur waren er 27 nieuwe opnames.
  • In de intensieve zorgen liggen in totaal 187 patiënten, dat is een verdere daling met 22 patiënten in de voorbije 24 uur.
  • 15 682 patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard sinds 15 maart, dat is een stijging van 109 in de voorbije 24 uur.
  • In totaal werden 9 430 sterfgevallen gerapporteerd, dat is een stijging van 42 in de voorbije 24 uur. Van die 42 overleden 17 mensen in het ziekenhuis en 20 in een woonzorgcentrum. In deze laatste groep werd 35% bevestigd door een COVID-test.
  • Van de in totaal 9 430 overleden personen, overleed 48% in het ziekenhuis, 51% in een woonzorgcentrum, 0,3% thuis en 0,5% op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woonzorgcentra zijn zowel bevestigde (25%) als vermoede (75%) gevallen.

Volgens viroloog Steven Van Gucht zorgt de afbouw van de lockdownmaatregelen voorlopig nog niet voor een nieuwe opstoot van het virus. Sinds Moederdag (10 mei) werden de ‘sociale bubbels’ ingevoerd, een dag later (11 mei) heropenden de winkels. “We zijn nu 19 dagen verder en we zien nog altijd geen effect van de versoepeling van de lockdownmaatregelen”, zegt Van Gucht. Ook uit een aantal andere parameters blijkt dat het virus niet opnieuw aan kracht wint. “Ten eerste zien we geen stijging van het aantal afwezigheden bij de 83.000 Belgische ambtenaren in ons land”, zegt Van Gucht. “Daarnaast zien we ook het aantal consultaties bij de huisarts voor griepachtige symptomen, zoals koorts en hoesten, niet stijgen. Omdat er momenteel geen griepvirus circuleert zou een stijging van het aantal griepachtige symptomen erop wijzen dat er meer besmettingen met het coronavirus zouden zijn.”

Geen reacties

Deel jouw reactie met de bezoekers van Truiensnieuws.be

Algemeen
Haspengouws fruit voor Belgische koning

Het is al decennia de gewoonte dat de Keizerlijke Commanderie van de Edele Haspengouwse Fruyteniers en hun Gastronomie op het einde van de hardfruitoogst een korf appelen en peren aan de koninklijke familie aanbieden. Dat liep dit jaar wel wat anders. De diensten van de koning hadden dergelijke audiënties wegens …

Algemeen
Is men de Groenmarkt al naar de kl…. aan het helpen?

Het feestgedruis van de opening raast nog door onze hoofden, en met fierheid wandelen we over onze vernieuwd Groenmarkt. Maar blijkbaar niet iedereen. De stad investeerde heel wat geld in de vernieuwing van de Groenmarkt, volgens sommigen te veel, maar dat laten we in het midden. Over het resultaat is …

Algemeen
Het is niet de eerste keer dat deze zaal in opspraak komt

Burgemeester Kristof Pirard reageert op de taferelen die zich in zijn gemeente Heers afspeelden “Boos en vol afschuw kijk ik naar deze beelden. Beelden die duidelijk tonen dat er nog steeds mensen zijn die het niet zo nauw nemen met de opgelegde regels, voor ieders gezondheid. En juist nu, dit …