Op voorstel van de Nationale Veiligheidsraad besliste de Vlaamse Taskforce dat bewoners van woonzorgcentra onder bepaalde voorwaarden meer bezoek kunnen ontvangen. Elk woonzorgcentrum mag zelf bepalen wat mogelijk is, op welke termijn en onder welke voorwaarden.

De bezoekregeling in Villa Rosa is uitgewerkt met aandacht voor zowel de veiligheid van de bewoners en medewerkers, als het psychosociaal welzijn van bewoners en familieleden.

De directie beseft dat het zowel voor bewoners als voor familie heel zwaar is om mekaar al zo lang niet meer in ‘normale’ omstandigheden te hebben ontmoet.

Nochtans moeten we goed beseffen dat het coronavirus niet is verdwenen en dat een versoepeling van de bezoekregeling alleen mogelijk is op voorwaarde dat we allemaal de veiligheidsprocedures, de minimale afstand van 1,5 meter en de hygiënevoorschriften strikt naleven.

Vanaf zaterdag 13 juni 2020 is bezoek dagelijks, ook op zaterdag en zondag, toegestaan mits voorafgaande reservering. Voorlopig wordt het bezoek beperkt tot één familielid per bewoner per bezoekmoment op de kamer. De bewoner mag ook het woonzorgcentrum verlaten voor een familiebezoek of voor een wandeling in de tuin, rond de campus of op domein Speelhof.

De bezoekregeling wordt wekelijks geëvalueerd en bijgestuurd. Als de prognoses gunstig blijven kunnen we verder versoepelen en de cafetaria heropenen. In het andere geval gaan we de regeling terug moeten strenger maken.