Drastische maar nodige maatregel – Zorgbedrijf Sint-Truiden zorgt voor een menselijke aanpak

Geen extern bezoek

Naar aanleiding van de laatste instructies van Minister Beke sluiten ook de woonzorgcentra van Zorgbedrijf Sint-Truiden de deuren. Vanaf donderdag 12 maart zijn externe bezoekers niet meer toegestaan in de woonzorgcentra Villa Rosa en ’t Meiland.

“Wij beseffen dat deze lockdown inderdaad een zeer drastische maatregel is maar aangezien we in onze woonzorgcentra met een zeer kwetsbare groep worden geconfronteerd, lijkt deze maatregel gerechtvaardigd.” aldus voorzitter Pascal Monette.

Huisartsen en andere zorgverstrekkers worden wel nog toegelaten mits het naleven van de veiligheidsinstructies.

In palliatieve situaties zal er eveneens een uitzondering worden gemaakt voor naaste familieleden, opnieuw mits het naleven van zeer strikte veiligheidsvoorschriften.

Om deze periode van verwijdering van familieleden en naasten toch dragelijk te houden voor zowel de bewoner als voor de kinderen, organiseren we vanuit de woonzorgcentra ‘skypesessies’ en zullen we bijstand verlenen aan bewoners die willen telefoneren naar hun kinderen en omgekeerd.

Ondanks deze maatregel zullen de dagen van de bewoners zoals tot op heden het geval was, verder goed gevuld zijn met ontspanningsactiviteiten en mogen zij zich vrij bewegen op de afdeling.

Wij hebben als zorgbedrijf ook reeds voorzorgsmaatregelen genomen voor het geval er een Corona uitbraak zou plaatsvinden in onze woonzorgcentra. 

Beschermde afdeling voor geïnfecteerde bewoners stand-by

Momenteel hebben we in woonzorgcentrum ’t Meiland een beschermde afdeling met 9 bedden klaarstaan waar geïnfecteerde  bewoners kunnen worden ondergebracht. Deze afdeling is fysiek volledig gescheiden van de andere afdelingen en zal ook volledig autonoom kunnen fungeren met een eigen personeelsequipe. Op dit moment is er nog niemand opgenomen in deze beschermde afdeling.

LOKAAL DIENSTENCENTRUM CICINDRIAHUIS

Naar aanleiding van de uitbraak van het Corona-virus werd op woensdag 11 maart eveneens beslist om de lokale dienstencentra te sluiten tot na de paasvakantie.

De restaurantmiddagen en activiteiten kunnen omwille van deze maatregel niet meer doorgaan.

Het Cicindriahuis zal evenwel operationeel blijven achter gesloten deuren. Concreet betekent dit dat we maaltijden aan huis kunnen leveren, en onze reguliere bezoekers regelmatig zullen telefoneren om na te gaan of ze nood hebben aan boodschappen, een babbeltje of andere hulp aan huis.

Pascal Monette, voorzitter Zorgbedrijf Sint-Truiden (gsm: 0498/44.88.22)