De zorgsector geeft vandaag alles wat ze heeft. We zitten midden in een gezondheidscrisis van een nooit geziene omvang. De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op wie in de zorg werkt: artsen, zorgpersoneel en iedereen die achter de schermen bijdraagt om het systeem draaiende te houden. Niet één week, niet twee weken, maar nog wekenlang.

Het “samen de zorg organiseren”, nu en na de crisis, is een grote uitdaging. In samenwerking met een hele reeks partners lanceert Zorgnet-Icuro het online-platform De ZorgSamen om iedereen die in de zorg werkt mentale ondersteuning te bieden.

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg psychologisch te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem en onze medewerkers verder doen toenemen. Zorgen voor de zorgende – ook na de acute fase –  is daarom geen “nice to have” maar een absolute noodzaak in deze uitzonderlijke tijden.

In samenwerking met een reeks partners uit de bredere gezondheidszorg lanceert Zorgnet-Icuro De ZorgSamen. Dit platform wil via een trapsgewijze aanpak het mentaal welbevinden van alle medewerkers in de zorg gericht ondersteunen. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht hun statuut of functie: artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers… en ongeacht de zorgsetting waarin ze werken: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg.