Het Agentschap Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek op de Steenweg op Sint-Truiden in Landen, tussen de Hannuitsesteenweg en het kruispunt met de Steenweg. Wie dus gewoon is om de E40 te pakken in Walshoutem, zal vanaf maandag Tienen moeten nemen, of in Gingelom de omleiding via Landen moeten volgen.

WAT EN WAAROM?
Grondige vernieuwing wegdek
Het huidige wegdek op de Steenweg op Sint-Truiden in Landen geeft geluidsoverlast voor omwonenden. Door het gehele wegdek grondig te vernieuwen over een afstand van drie kilometer, tussen de Hannuitsesteenweg en het kruispunt met de Steenweg, verminderen we de geluidshinder die veroorzaakt wordt door doorgaand auto- en vrachtverkeer.

Beschermingslaag tegen scheuren
Tussen het kruispunt met de Steenweg en het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat wordt de bestaande verharding op het wegdek afgefreesd en wordt een nieuwe onderlaag asfalt geplaatst. Er wordt een speciale beschermingslaag tegen scheuren geplaatst. Daarna wordt een nieuwe laag asfalt aangelegd. Op die manier verhogen we de duurzaamheid van het wegdek. De extra beschermingslaag voorkomt o.a. dat water tot op de fundering van het wegdek kan doorsijpelen.

Tussen het kruispunt met de Sint-Lambertusstraat en het kruispunt met Hannuitsesteenweg wordt enkel een nieuwe laag asfalt geplaatst.

TIMING EN IMPACT?
Start werken vanaf 31 augustus
De vernieuwingswerken op de Steenweg op Sint-Truiden starten op 31 augustus. De werken duren drie weken en worden volgens de huidige planning afgerond op 18 september. De werken worden overdag uitgevoerd.

Werken in twee fasen: concrete planning
Het gehele wegdek van de Steenweg op Sint-Truiden wordt in twee fases vernieuwd. Beide fasen lopen telkens tot aan het kruispunt van de Wezerenstraat met de Montenakenstraat. Over dit kruispunt kruist er een rit van De Lijn. Daarom blijft dit kruispunt tijdens de werken ook open voor de dienstregelingen van De Lijn.
Fase 1: Van de Hannuitssesteenweg (N283) tot aan het kruispunt met de Montenakenstraat
Fase 2: Van de Montenakenstraat tot aan Steenweg (N80b)

 • 31/08 en 01/09 : Freeswerken fase 1
 • 02/09: Onderlaag fase 1
 • 3-4/09: Freeswerken fase 2
 • 07/09: Onderlaag fase 2

Geen plaatselijk verkeer mogelijk binnen en buiten de werktijden tijdens deze werken:

 • 07/09: Plaatsing scheurremmende lagen (incl. SAMI) fase 1
 • 08/09: Plaatsing scheurremmende lagen (incl. SAMI) fase 1 (09/09: Plaatsing toplaag fase 1)
 • 14-15/09: Plaatsing scheurremmende lagen (incl. SAMI) fase 2 (16/09: Plaatsing toplaag fase 2)

De planning van de aannemer kan nog aangepast worden in functie van de weersomstandigheden. Bij grote wijzigingen aan de planning zal de aannemer bij omwonenden een brief in de bus steken.

N80 - Landen - Steenweg op Sint-Truiden: faseringskaart

Afgesloten kruispunten
In de eerste fase wordt er gewerkt van het kruispunt met de Hannuitsesteenweg (N283) tot aan het kruispunt met de Wezerenstraat en de Montenakenstraat. Tijdens de eerste fase zijn de volgende kruispunten afgesloten en onbereikbaar:

 • Kruispunt met Bormansstraat en Alnenstraat
 • Kruispunten met de Sint-Lambertusstraat (meerdere)
 • Kruispunt Waasmontstraat en Walhostraat met Steenweg op Sint-Truiden
 • Kruispunt Sint-Amandusstraat en Wezerenstraat met Steenweg op Sint-Truiden
 • Kruispunt Cl. Gregoirestraat met Steenweg op Sint-Truiden

In de tweede fase wordt er gewerkt vanaf het kruispunt met de Wezerenstraat en de Montenakenstraat tot aan de kruising met de Steenweg (N80b). Tijdens deze tweede fase is het volgende kruispunt afgesloten en onbereikbaar:

 • Kruispunt Nielsestraat met Steenweg op Sint-Truiden

Omleiding voor doorgaand verkeer
Verkeer op de Hannuitsesteenweg met bestemming Gingelom volgt een omleiding vanaf het kruispunt met de Steenweg op Sint-Truiden. Zij volgen de Hannuitsesteenweg en de Postlaan tot aan het kruispunt met de Fabriekstraat. Daar kan men afslaan en de omleiding via de Fabriekstraat, de Gingelomstraat en de Landenstraat verder volgen. De omleiding eindigt op het kruispunt van de Landenstraat met de Steenweg.
Bestuurders vanuit Gingelom volgen dezelfde omleiding, maar dan vanuit de andere richting. U kan de werfzones en de omleidingen hieronder op een grafische kaart bekijken. Ook fietsers volgen dezelfde omleiding als het autoverkeer.

Steenweg op Sint-Truiden: aanduiding situeringskaart en omleiding