Op 25 september, gelijktijdig met de start van het nieuwe academiejaar, opende het Vlaams meldpunt grensoverschrijdend gedrag. Voor de uitwerking van dit meldpunt bundelden het Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) en het Agentschap Justitie en Handhaving de krachten. Slachtoffers kunnen er terecht met meldingen over intimidatie, seksuele intimidatie en geweld binnen de Vlaamse sectoren of organisaties.

Het meldpunt kreeg vandaag, na amper 10 kalenderdagen, al 25 meldingen kreeg, waaronder 7 informatievragen over grensoverschrijdend gedrag in de sectoren. De afgelopen maanden werd er achter de schermen hard gewerkt aan de uitbouw van het meldpunt. Zo werd er met interne meldpunten, en alle sectoren samengezeten om hun aanbod en verwachtingen zoveel mogelijk af te stemmen op die van de Vlaamse overheid. Daarnaast werd een 15-koppige team aangeworven en opgeleid, werden draaiboeken uitgeschreven, een website gebouwd en een telefoon- en chatlijn geïnstalleerd. Bij het VMRI kon je al terecht met meldingen over intimidatie, seksuele intimidatie en schendingen van mensenrechten. Dankzij de samenwerking tussen het Vlaams mensenrechteninstituut en Agentschap justitie en handhaving komt er nu één extern meldpunt waar iedereen terecht kan met klachten rond intimidatie, discriminatie, geweld of pesterijen.

Wie het meldpunt wil contacteren kan terecht op www.grensoverschrijdendgedrag.vlaanderen of via het telefoonnummer 0800 13184. Op de website is ook een chatfunctie voorzien.