Buurtbewoners en betrokken organisaties zoals Beweging.net, Cera en WIL (Wonen in Limburg) hebben officieel de picknickplek geopend voor meer ontmoeting in Hakkeveld. De oude woonwijk heeft ooit slechtere sociale tijden gekend maar zaterdagnamiddag werd de aftrap gegeven van een nieuwe dynamiek. “We werken rond buurtparticipatie met de methodiek van het project GIRAFF. Samen met de bewoners zoeken we naar oplossingen om de buurt groener, gezonder en socialer te maken”, vertelt Arne Aerts van Beweging.net die anderhalf jaar geleden de boel op gang trok.

“Hallo beste mensen, ik ben Sonja.” Een beetje gegniffel en gelach bij de aanwezigen als een van de buurtbewoners spontaan de micro neemt nog voor de officiële opening. Het typeert de sfeer die er tegenwoordig heerst op woonwijk Hakkeveld. Het is er een van positiviteit en verbondenheid. Dat was ooit anders. “Ons project GIRAFF focust hier op de publieke ruimte in de wijk en die krijgt steeds meer vorm op basis van de input die er vanuit de buurt wordt gegeven”, vertelt Arne Aerts van Beweging.net Limburg. “Het zijn de lokale bewoners en verenigingen die deze ruimte dagelijks gebruiken en op die manier nieuwe kansen kunnen spotten. Samen met hen werken we hun dromen concreet uit. Het project laat bewoners zien dat je zelf ook veel geregeld krijgt als je je weet te verzamelen met gelijkgezinden. Een straat, plein of buurt kunnen we op die manier herdenken naar een meer duurzame en inclusieve toekomst. Zo was er in Hakkeveld vooral behoefte aan meer ontmoeting in het groen. De opening van deze picknickplek op het grote speelplein is nog maar het begin, en intussen nemen de sociale contacten tussen de bewoners in de wijk opnieuw toe.”

Dynamieken

“De wijk gaat al enkele decennia mee en heeft moeilijke tijden gekend”, herinneren de oudste bewoners zich. “Hakkeveld kende jaren geleden verschillende problemen inzake overlast. Iedereen raakte ook meer geïsoleerd.” Buurtbewoner Ingrid Mathijs stapte maar wat graag mee in het project. Ze vertelt: “ Toen die houten giraf (van Limburg.net, nvdr.) anderhalf jaar gelden door de straten van de wijk trok werd mijn nieuwgierigheid geprikkeld. Wat staat hier te gebeuren?  Ik ben toen onmiddellijk gaan kijken en heb mijn schouders er mee onder gezet. Veel mensen in onze wijk zijn alleenstaanden, sommigen hebben geen familie. Maar die tijden zijn voorbij en kijk eens wat een nieuwe sociale dynamiek hier nu is ontstaan.” Zelf organiseerde Mathijs al een rommelmarkt waar veel mensen vanuit de wijk op af kwamen. De tijd van een wijk die ten dode leek opgeschreven is daarmee voorgoed voorbij.

In beeld hieronder: buurtbewoner Ingrid Mathijs (rechts) zet mee haar schouders eronder om de buurt weer levendig te krijgen

(Lees verder onder de foto)

Luidop dromen

Op initiatief van schepen voor Burgerparticipatie Frank Vroonen (Groen) werd Beweging.net anderhalf jaar geleden erbij gehaald, en ook het toenmalige Cordium (nu WIL, Wonen in Limburg). Myriam Indenkleef is Algemeen directeur bij WIL. Zij steekt de bewoners een hart onder de riem: “Wat een mooie en rustige wijk waarin jullie wonen. Dit is een buurt om de toekomst uit te bouwen. Dat is waar we in Limburg willen voor gaan.” Arne Aerts zag het enthousiasme bij de mensen gaandeweg toenemen. “Gedurende de tweede bijeenkomst die we hier op het grasplein organiseerden hadden we een ijzeren constructie geplaatst. De buurt kon er een week lang genieten van de picknickbank en de hangplek. Daar bekeken we de lijst van ideeën en keken we welke het meest haalbaar leken en waar we ons voor dit project op willen focussen. Ontmoeting en spel waren de grootste thema’s die aan bod kwamen en de constructie van Cordium werkte heel aanstekelijk. Al snel lag de focus op het uitbouwen van een plek die ontmoeting stimuleert, een uitgebreide picknickbank.” De buurtbewoners hebben elkaar opnieuw gevonden. Ze dromen luidop en steken zelf de handen uit de mouwen. De luifel die de picknickbanken overdekt werd zelf, met hulp van de technische dienst, neergepoot. Er is een bijenhotel in de maak, en Ingrid plant een vervolgeditie van een rommelmarkt op 29 oktober. “Hakkeveld is opnieuw een plek om graag thuis te komen”, besluiten de bewoners.

Tekst en foto’s © rdc