“Tijdens een raadscommissie had ik al eens voorgesteld, zoals in sommige andere gemeenten, om in een publieke ruimte in Sint-Truiden fitnesstoestellen te plaatsen.
Andere gemeenten hebben daar met de covid-sluiting van de private fitnesscentra al op ingespeeld”, zegt VOORUIT-gemeenteraadslid Eddy El Herbouti, “Mijn voorstel werd toen met veel interesse onthaald, maar sindsdien bleef het stil.” Nochtans is gezond sporten in de buitenlucht nu meer dan ooit belangrijk.

“Ik wil mijn voorstel nu herhalen en zal het op de gemeenteraad van Sint-Truiden op maandag 3 mei 2021 formeel namens de VOORUIT-fractie ter stemming voorleggen. Het is tijd om de interesse concreet te maken. Fitness op publieke ruimten werkt aanvullend op fitness in de private sector, niet concurrentieel”, zeggen Eddy El Herbouti en zijn collega Ludwig Vandenhove.
Eddy El Herbouti: “Fitness kan een sociale functie hebben, onder andere voor jongeren, die hun energie op een positieve en gezonde manier kwijt kunnen op publieke fitness-toestellen. Maar zulk een project is eveneens belangrijk voor personen, die het zich financieel niet kunnen veroorloven om te betalen in de privé -sector.  Bovendien kan zulk project juist mee de private sector mee op de kaart zetten en als het ware als een toeleiding zorgen. Bijvoorbeeld waarom er geen bord aanbrengen met alle private firma’s in Sint-Truiden, die op de ene of andere gezonde manier iets met fitness te maken hebben?  En vooral: elke sportende Truienaar erbij is een gezondere Truienaar erbij.”
outdoorfitnesseddyelherboutiWerkgroep
“In mijn voorstel aan de gemeenteraad, zal ik een principiële stellingname vragen in de zin dat er een beperkte werkgroep snel werk zal maken van de concrete uitwerking”, zegt Eddy El Herbouti. “Zo zouden we dan in augustus al aan de slag kunnen gaan.
Wat moet die werkgroep doen?
Een locatie zoeken, concreet denk ik nu al aan domein ‘t Speelhof, de veemarkt, het pleintje aan Guvelingen, de groene ruimte aan ’t Kazelhof, aan de burcht in Brustem, als mogelijkheden, maar alle suggesties zijn welkom. Hierbij moeten we eveneens bekijken dat er een beperkt aantal auto’s in de buurt kan parkeren.
Hoe?
Daarenboven moet er beslist worden of er gewerkt zal worden met nieuwe toestellen of met toestellen, die zelf aangemaakt worden.
Nieuwe toestellen zullen een bepaald bedrag van investering vragen, zoals in Arnhem (Nederland ), maar niet onoverkomelijk. Voor een bedrag van 50 000 euro heb je al mooie accommodatie. Bovendien kan er altijd uitgebreid worden, de start is nu belangrijk. Een andere mogelijkheid is dat wij als stad een locatie aanbieden, de materialen betalen en vrijwilligers zoeken, die een aantal toestellen zelf in elkaar steken. Zo is het gebeurd in Leuven met verschillende toestellen met halters en gewichten (www.gym.be). “Ik ben ter plaatse geweest en heb gesproken met de initiatiefnemers. Het is een knap project omdat het én goedkoper én gemeenschapsvormend is. In dat geval zullen we een aantal vrijwilligers moeten zoeken, die bereid zijn zich hier achter te scharen. Ik wil hier zeker mee helpen.  En uiteraard ben ik graag bereid met de sportdienst mee te gaan om te bekijken hoe dat in Leuven – goed- werkt”, aldus Eddy El Herbouti.

“Zulk een publieke fitnessruimte kan een mooie aanvulling betekenen op de ‘speeltuin voor senioren’ op de grens tussen het domein Speelhof en het woonzorgcentrum ’t Meiland en op de Fit-O-meter in het domein Speelhof. Misschien de ideale gelegenheid om deze beide initiatieven eens ‘op te knappen’ en er opnieuw de nodige promotie rond te maken”, besluit Ludwig Vandenhove.