De gemeente Alken heeft de eigenaars van enkele percelen (landbouw)grond gevraagd om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen een mogelijke PFAS-vervuiling. De percelen liggen in de buurt van de site van het vroegere Helvoet Pharma, de huidige DATWYLER-site.

Het was de Vlaamse Overheid die de gemeente op de hoogte bracht. Vlaanderen brengt de sites in kaart waar er mogelijks PFAS zou kunnen aangetroffen worden. Burgemeester Marc Penxten (N-VA) heeft met de gemeentelijke ambtenaar onmiddellijk de nodige maatregelen getroffen. De eigenaars van de percelen werden allemaal ingelicht en kregen de nodige uitleg met betrekking tot voorzorgsmaatregelen. “Er is geen reden tot paniek”, zegt burgemeester Penxten. “Er is een perimeter van 100 meter ingesteld, waarbij het enkel gaat om landbouw- of bedrijvengrond. Er zijn voor zover wij weten geen bewoners mee gemoeid”, aldus nog Penxten. “Het Agentschap Zorg en Gezondheid neemt deze maatregelen uit voorzorg.”

Zware brand

“Op de site vlak naast de spoorlijn ter hoogte van bedrijventerrein Kolmen heeft in maart 1981 een industriële brand gewoed. Door deze brand werd op dit terrein mogelijks PFAS-houdend blusschuim gebruikt”, aldus een woordvoerder van de Vlaamse Overheid. “PFOS en PFOA werden tot 2010 gebruikt in blusschuim voor het blussen van vooral chemische en oliebranden. Er zullen bijkomende onderzoeken uitgevoerd worden.”

Op basis van nieuwe meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen. Burgemeester Penxten: “We staan in nauw contact met de OVAM en het Agentschap Zorg en Gezondheid. De overheid, de directie van het bedrijf Datwyler en wij als gemeentebestuur nemen deze problematiek nauw ter harte. We volgen de zaak op de voet en zullen de eigenaars en de Alkenaren goed blijven informeren”, besluit Penxten.

Vlakbij Datwyler is er een perimeter van 100 meter ingesteld

(Foto boven titel: Het bedrijventerrein Kolmen – © Rudi De Cock)