Op zaterdag 9 mei 2020 tussen 11.00 uur en 19.00 uur werd op het grondgebied van de politiezone een verkeersactie gehouden. Hoogtepunt: een chauffeur die tegen 200 per uur aan het verkeer deelnam!

Het wil niet zeggen omdat de politiediensten nu extra taken hebben inzake het controleren op het naleven van de Coronamaatregelen, dat de reguliere werking niet behouden blijft en dat er geen verkeersacties zijn. De resultaten bewijzen dat dergelijke acties meer dan nodig zijn. Sommige automobilisten kennen precies plots de verkeersregels niet meer.

39 onmiddellijke inningen
▶️Er werden maar liefst 23 o.i.’s opgesteld inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel
▶️ 7 o.i.’s inzake gebruik GSM achter het stuur
▶️ 4 o.i.’s inzake stilstaan en parkeren
▶️3 o.i.’s inzake het niet dragen van beschermingskledij
▶️1 o.i. inzake ontbreken reproductieplaat aanhangwagen
▶️1 o.i. inzake het niet gebruiken van de richtingaanwijzers

11 processen-verbaal
▶️Vervoer kinderen
•1 pv inzake een kind dat niet vervoerd werd in een geschikt kinderbeveiligingssysteem
•1 pv inzake het vervoeren van twee kinderen op de passagierszetel vooraan
•1 jongeren proces-verbaal opgesteld inzake het niet dragen van de veiligheidsgordel
▶️1 pv inzake inhalen in een bocht (vierde graad)
▶️1 pv inzake technische eisen (aanhangwagen met kraan: niet voorzien van lichten, geen signalisatie, geen losbreekkabel)
▶️1 pv inzake het toevertrouwen van een motorvoertuig aan een persoon die geen recht tot sturen heeft
▶️1 pv inzake het overschrijden van de technische keuring van een voertuig (meer dan twee jaar)
▶️1 inbeslagname voertuig
▶️2 positieve ademtesten (1 x onmiddellijke intrekking 15 dagen en 1 x inhouding 6 uur)
▶️1 pv inzake racen op de openbare weg, het in gevaar brengen van andere weggebruikers en onaangepaste snelheid (snelheid 200 km/u – onmiddellijke intrekking rijbewijs 15 dagen)