Vanaf september wordt 25% van de kostprijs van een jongerenabonnement bij De Lijn betaald door de gemeente Wellen.
Voor het volgend schooljaar voorziet de gemeente voor onze jongeren een tussenkomst van 25% in de kosten van een Buzzy Pazz abonnement bij de Lijn. Een Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot 24 jaar.
Veel jonge Wellenaren moeten zich met de bus naar school verplaatsen. Met deze tussenkomst willen we het gebruik van het openbaar vervoer aanmoedigen en tegelijkertijd de ouders hierin financieel ondersteunen.
Hiervoor is 16.000€ in het gemeentelijk budget voorzien. De terugbetaling zal ingaan vanaf het volgend schooljaar. De concrete modaliteiten worden de komende maanden uitgewerkt.