In opdracht van de Stad Zoutleeuw gaat aannemer Hoogmartens wegenbouw starten met de onderhoudswerken.

Werkzaamheden:
De werkzaamheden vinden plaats op diverse locaties in Budingen (diverse vakken op de Linterseweg, in de Groenstraat en bovenaan de Leenhaagstraat) en op de Sint-Truidensesteenweg.

Men zal diverse kapotte betonvakken uitbreken en deze terug herstellen.

Duur van de werken:
Een 3 à 4 weken (beton moet uitharden)

Deze werken zullen verkeershinder met zich mee brengen. Wees extra voorzichtig.