De Stad Sint-Truiden, Aquafin en het Agentschap Wegen en Verkeer gaan de Diestersteenweg (N716) in Sint-Truiden vernieuwen vanaf het Sint-Trudo ziekenhuis (kruispunt Speelhoflaan) tot aan de spoorwegbrug in de richting van Nieuwerkerken.

De riolering zal er vervangen worden door een nieuw gescheiden rioleringsstelsel. De oude riool wordt daarbij gerenoveerd voor de afvoer van het regenwater. Voor de afvoer van het afvalwater wordt een extra rioolbuis geplaatst. Bovengronds worden de rijweg vernieuwd, vrijliggende fiets- en voetpaden aangelegd en comfortabele bushavens voorzien. Dat moet de verkeersveiligheid in deze schoolomgeving sterk verbeteren.

Deze week startten de wegenwerken in de omgeving van het ziekenhuis die verkeershinder met zich meebrengen.

Kom je binnenkort langs in het ziekenhuis? Hou dan rekening met het parkeerverbod op de weg voor het ziekenhuis. Je kan dus geen gebruik maken van de parkeerplaatsen langs de rijbaan. Voor het ziekenhuis zal verkeer in 2 richtingen wel mogelijk blijven, maar dit kan met enige hinder gepaard gaan.