Het valt wel vaker voor dat de Expressweg water krijgt nadat er veel regen uit de lucht valt.

Maar hoe hoog de berm vandaag staat is ongezien.

Er is beperkte verkeershinder omdat er één rijstrook versperd is.

Gelukkig voorspellen de weersomstandigheden voor komende week minder tot geen regenval.