In het project ‘Vivos Artes’ gaat de cv Nieuw Sint-Truiden tien wooneenheden realiseren in de stedelijke kern van Sint-Truiden. Het project krijgt een provinciale subsidie van 27.750 euro.

Bij de vraag om goedkeuring van het sociaal woonconvenant ‘het project Vivos Artes’ voor 10 nieuwe sociale huurwoningen door de cv Nieuw-Sint-Truiden te ontwikkelen in samenwerking met de vzw Bewust ging de N-VA niet akkoord. Jelle Engelbosch (N-VA) reageerde dat het standpunt van zijn partij wat sociale woningen betreft al langer gekend is en dat elke stad haar verantwoordelijkheid moet nemen. “Sint-Truiden heeft daar altijd een belangrijke rol in gespeeld en wij halen het sociaal objectief en zijn ertegen dat er nog bijkomend convenanten worden afgesloten en nog meer doen als wat ons opgelegd is. Laat ons nu twee verdieners aantrekken in onze stad,” zegde Jelle Engelbosch in 2018, toen hij het project afschoot op de Truiense gemeenteraad.

De zes woningen zijn bestemd voor jongvolwassenen die tijdelijk nood hebben aan woonbegeleiding. Het project werd gezamenlijk ingediend met de cv Nieuw Sint-Truiden en de vzw Vistha. De bouwvergunning is afgeleverd en na het bouwverlof starten de werkzaamheden. De nieuwbouw komt op de plaats van de oude gebouwen van ’t Heft. Vistha is een fusie van Beschut wonen Basis Hasselt en Beschut wonen Sint-Truiden.