Het overlegcomité heeft het licht op groen gezet voor zomerkampen en andere jeugdactiviteiten deze zomer, onder strikte voorwaarden. Zo moeten de kampen ingedeeld worden in “contactbubbels” van maximaal 50 leden. Daarnaast mogen speeltuinen weer open vanaf woensdag 27 mei.

Een beslissing over de jeugdkampen en andere zomeractiviteiten heeft lang op zich laten wachten. De jeugdbewegingen hadden al een tijdje een draaiboek klaar. Daarover is druk overlegd met de bevoegde overheden en experts. Het overlegcomité, waarin de verschillende overheden in ons land vertegenwoordigd zijn, heeft nu de knoop doorgehakt en een tijdsschema bekendgemaakt.

Wat is er uit de bus gekomen?
Goed nieuws voor kinderen en hun ouders: de zomerkampen mogen wel degelijk doorgaan, vanaf 1 juli en onder strikte voorwaarden.

  • Zo moet er gewerkt worden met “contactbubbels” van maximaal 50 personen (deelnemers en begeleiders).
  • Die bubbels moeten gescheiden blijven. Als een kamp uit 150 personen bestaat, moeten ze zich dus in 3 bubbels opsplitsen wat betreft eten, slapen en materiaal.
  • Binnen de bubbel gelden de afstandsregels niet. Al vraagt Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) wel om het “gezond verstand” te gebruiken en spelletjes waarbij heel nauw contact is, zoals “vleeshoop” of “dikke Bertha”, achterwege te laten.
  • Met mensen buiten de bubbel gelden de afstandsregels wel.
  • Buitenlandse jeugdkampen zijn mogelijk -als de grenzen weer open zijn- tot maximaal 150 kilometer van de Belgische grens, zodat ouders hun kinderen snel kunnen ophalen als dat nodig zou zijn. 

Speeltuinen opnieuw open
Het overlegcomité heeft ook beslist dat lokale overheden buurtspeeltuinen in open lucht opnieuw mogen openen vanaf woensdag 27 mei, op voorwaarde dat de volwassenen die de kinderen begeleiden, de afstandsregels respecteren.

Voor grotere speeltuinen in parken gelden dezelfde regels als bij sportactiviteiten: maximaal 20 kinderen tegelijk en volwassenen moeten afstand houden. Ook de speelpleinwerking kan doorgaan deze zomer. Jeugdhuizen, ontmoetingswerking en jeugd(informatie)centra kunnen hun activiteiten weer opstarten voor contactbubbels van maximaal 50 jongeren.