Vanaf 2 juni het kleuteronderwijs heropenen en meer leerlingen terug naar school laten gaan in het lager en het secundair onderwijs. Dat zijn Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de vakbonden overeengekomen na urenlang overleg.

Het gaat om een advies, de Nationale Veiligheidsraad moet nog het licht op groen zetten. Tot nog toe mochten enkel de leerlingen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar (deels) weer naar de les, net als het zesde en zevende middelbaar in het secundair. Voor alle anderen geldt afstandsonderwijs. Na de eerste week van de lessen, vandaag dus, zou bekeken worden of dat kon worden uitgebreid met het tweede en het vierde middelbaar. Intussen gingen ook meer en meer stemmen op om de kleuterscholen te heropenen en ervoor te zorgen dat alle leerlingen -hoe beperkt ook- dit schooljaar toch nog naar school zouden kunnen gaan.

Na een lange vergadering hebben minister Weyts en de onderwijsinstanties beslist om op die vragen in te gaan. Zo adviseren ze om

  • Het kleuteronderwijs volledig te heropenen vanaf 2 juni en is
  • Het is de bedoeling om in het lager onderwijs de leerlingen minstens de helft van de onderwijstijd op school te laten doorbrengen. De scholen mogen hierbij zelf kijken hoe ze dat precies invullen.
  • Voor de kleuters zullen geen afstandsregels gelden. In het lager en het secundair onderwijs blijft afstand houden wel de regel.
  • Vanaf 2 juni mogen in het secundair onderwijs de leerlingen van het tweede en vierde jaar de lessen op school hervatten, aldus het advies. De leerlingen komen gedurende maximaal 2 volle dagen of 4 halve dagen per week naar school.
  • Het is de bedoeling om het eerste, derde en vijfde jaar ten minste nog één dag naar school te laten komen.
  • Het buitengewoon onderwijs mag verder opstarten. Ook hier ligt de autonomie bij de scholen om in de mate van het mogelijke en ook gelet op eventuele beperkingen op vlak van leerlingenvervoer keuzes te maken.