Dat deze Corona-periode voor niemand gemakkelijk is, is wel duidelijk. Ook voor het verenigingsleven is dit een zware dobber. Heel wat fijne activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en gezellig kunnen samen zijn werden en worden afgelast. Maar ook heel wat evenementen die geld in kas moeten brengen om de goede werking van deze verenigingen mogelijk te maken worden noodgedwongen geannuleerd. Dit weegt uiteraard zwaar op de clubkas.

Daarom wil de stad Zoutleeuw de verenigingen extra ondersteunen. Zoals elk jaar kunnen de verenigingen rekenen op de werkingsmiddelen die verdeeld worden via de erkende adviesraden. Daarnaast worden ook middelen van het Noodfonds ingezet om verenigingen een extra duwtje in de rug te geven. Vlaanderen heeft met het Noodfonds Cultuur 87,3 miljoen euro vrijgemaakt voor de ondersteuning van de sectoren cultuur, jeugd en sport in de Corona-periode. Zoutleeuw ontving € 91.033. In overleg met de gemeentes Geetbets en Kortenaken werd een gezamenlijk plan van aanpak uitgewerkt: zo werd een impactbevraging  opgesteld om te kunnen komen tot een eerlijke en duidelijke verdeling van de beschikbare middelen.

€ 63.000 (een kleine 70%) van de middelen van het Noodfonds wordt verdeeld onder de verenigingen die lid zijn van een erkende adviesraad (cultuur, sport, jeugd en senioren): elke vereniging krijgt een basisbedrag; verenigingen die een impactbevraging ingediend hebben krijgen daarnaast ook een tussenkomst voor de gemaakte kosten, eigen aan de Corona-crisis en i.f.v. de geleden schade en inkomstenderving.

Socio-culturele vereniging die geen lid zijn van een erkende adviesraad, maar die op basis van het Strategisch Meerjarenplan wel in aanmerking komen voor een nominatieve subsidie mogen eveneens een tussenkomst verwachten.

Ook de ontmoetingscentra en parochiezalen worden zwaar getroffen: omdat alle activiteiten geannuleerd worden, vallen de inkomsten volledig weg maar de vaste kosten blijven uiteraard wel doorlopen. Om hierin tegemoet te komen wordt € 19.183 (21% van de middelen van het Noodfonds) verdeeld onder de ontmoetingscentra en parochiezalen, en dit i.f.v. de geleden schade.

De resterende middelen van het Noodfonds (zo’n 7%)  worden besteed aan maatregelen die overkoepelend ondersteunend werken voor alle verenigingen. Zo werd de gemeentelijke infrastructuur, maar ook andere infrastructuur waar verenigingen frequent gebruik van maken voorzien van een ‘Corona-opstartpakket’, met o.a. zeepdispensers, alcoholgel, papieren handdoekenhouders…).

Het reglement voor de verdeling van de middelen van het Noodfonds Cultuur werd in zitting van 17/12/20 goedgekeurd door de gemeenteraad. De subsidie werd op 21/1/21 gestort op rekening van de verenigingen. Het stadbestuur van Zoutleeuw is overtuigd van de bijzondere gemeenschapsvormende waarde van verenigingen: het verenigingsleven draagt bij tot een gevoel van samenhorigheid en een warme samenleving, waar iedereen nood aan heeft, nu nog meer dan anders. Met deze ondersteuning wil het stadsbestuur er dan ook toe bijdragen dat iedereen weer zo snel mogelijk kan genieten van een rijk vrijetijdsleven in onze stad.