In Alken zal er een aanleg van fietspaden en gescheiden riolering langs de N722 Steenweg worden ingepland. Het gemeentebestuur zal in overleg met het Vlaamse Gewest en Fluvius verschillende opdrachten op elkaar afstemmen.

Het betreft het aanleggen van fietspaden, de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de herinrichting van de N722 Steenweg vanaf de grens Hasselt-Alken tot en met het kruispunt met de N754 Onze-Lieve-Vrouwstraat/Stationsstraat. De totale kostprijs wordt geraamd op € 5 108 537,90 excl. btw waarvan € 2 967 274,62 excl. btw ten laste van het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer), € 2 031 526,68 excl. btw ten laste van Fluvius en € 109 736,60 excl. btw ten laste van het gemeentebestuur Alken. De opdracht zal gegund worden bij wijze van de openbare procedure. Daarna wordt de startdatum van de werken bekend gemaakt.