Maandag 8 mei zijn de werken gestart voor de vernieuwing van het kruispunt van de Haspengouwlaan (N3) met de Montenakenweg en een dubbelrichtingsfietspad rijrichting Brustem tot aan de N80 even verderop. Op termijn volgt ook een fietstunnel langs de N3, onder de op- en afrit richting N80. De werken duren tot het najaar van 2023. De werkzaamheden zorgen voor verkeershinder met in de spitstijd een lichte vertraging van hooguit enkele minuten (foto onderaan).

“Er komen nieuwe verkeerslichten en veilige dubbelrichtingsfietsoversteken aan het kruispunt van de Montenakenweg met de Haspengouwlaan”, vertelt woordvoerder Sep Vandijck van Wegen en Verkeer. “Aan de zuidkant van de Haspengouwlaan wordt het definitief dubbelrichtingsfietspad tot aan het kruispunt met de N80 aangelegd. De nutswerken schuiven nu op naar de zuidzijde van het kruispunt. De vernieuwing van het hele kruispunt duurt zo’n 5 maanden, tot het najaar van 2023. De werken kaderen in een groot project van meer dan 3 kilometer tussen Stayen en Brustem dat verschillende jaren in beslag neemt.” Parallel met de Haspengouwlaan is er trouwens in de Kapelstraat al een breed tweerichtingsfietspad afgewerkt. “Het dubbelrichtingsfietspad langs de N3 tussen Stayen en Brustem maakt deel uit van fietssnelweg F21 die op termijn Tienen met Hasselt moet verbinden via Sint-Truiden.”

Montenakenweg kant centrum afgesloten

Tot het zomers bouwverlof is de Montenakenweg aan de kant van het centrum afgesloten voor alle verkeer. Het stadscentrum blijft evenwel bereikbaar. Voetgangers steken de Haspengouwlaan over aan de Halmaalweg en kunnen via het nieuwe fietspad richting de Montenakenweg. Fietsers krijgen een tijdelijke oversteekplaats ter hoogte van de kleine Naamsesteenweg/aansluiting met de N80. Zo blijven zij buiten de werfzone. Gemotoriseerd verkeer rijdt via de N80, de Luikersteenweg (N3e) en de Naamsevest naar het centrum. Op de Haspengouwlaan blijft één versmalde rijstrook per rijrichting beschikbaar (foto onderaan) en geldt een snelheidsbeperking tot het einde van de werken. De Montenakenweg kant opvangcentrum wordt een rechtsin/rechtsuit-straat. Het is dus niet meer mogelijk om vanaf het opvangcentrum richting rotonde Stayen te rijden.

Fietstunnel

“We kijken graag vooruit naar de volgende stap in het fietsproject”, aldus Vandijck. “Dan gaan we een fietstunnel aanleggen langs de N3, onder de op- en afrit van de Naamsesteenweg (N80). Zo kunnen fietsers conflictvrij in 2 richtingen langs de N3 blijven rijden tussen Brustem en Stayen. Het fietspad in de tunnel wordt 4 meter breed met een veiligheidsafstand van minstens 1 meter ten opzichte van de tunnelwanden. Voor de bouw van deze tunnel gaat AWV binnenkort de omgevingsvergunning indienen.”

In beeld: maandag 8 mei, 17.55 uur, lichte vertraging door de werkzaamheden tot aan het bouwverlof in juli – © Media Haspengouw