Afgelopen vrijdag werd een gecoördineerde controleactie, de ‘flexactie’, uitgevoerd op een vijftal bedrijven in Alken. De actie was gericht op zowel de arbeidsomstandigheden als de kwaliteit van huisvesting van buitenlandse arbeiders. De controle ging uit van het Alkense gemeentebestuur en kadert in de bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De gemeente Alken voerde vrijdag controles uit op een vijftal bedrijven. De actie kwam er na signalen over het verblijf en de arbeidsomstandigheden van een aantal buitenlandse arbeiders in de bedrijven. “Als bestuur willen we dat onze uitbatingen voldoen aan de geldende normen en richtlijnen,” legt burgemeester Marc Penxten (N-VA) uit. “Dergelijke ondernemingen moeten voldoen aan de voorschriften inzake brandveiligheid en arbeidsvoorwaarden. We kijken na of de gecontroleerde zaken aan die voorwaarden beantwoorden.”

Brandveiligheid

Er werd gericht gecontroleerd op de inzet van buitenlandse arbeiders. Maar vooral veel opmerkingen op het vlak van brandveiligheid vielen op. “De huisvesting van de arbeiders voldeed niet aan de normen inzake compartimentering, automatische branddetectie of blusmiddelen”, aldus Penxten. “Ook qua veiligheidsverlichting waren er gebreken. Als gemeentebestuur vinden we het ook belangrijk dat deze buitenlandse arbeiders in veilige en kwaliteitsvolle panden kunnen verblijven. We krijgen regelmatig signalen over de ondermaatse huisvesting van dergelijke groepen arbeiders. Reden waarom we de toestand ter plaatse zijn gaan bekijken. Het is onze taak erop toe te zien dat alle normen en voorschriften inzake woonkwaliteit, brandveiligheid en ruimtelijke ordening worden nageleefd,” besluit burgemeester Penxten.

Foto – © TruiensNieuws