De Vlaamse Regering heeft het fusiedecreet voor Tongeren en Borgloon bekrachtigd, waarmee de weg wordt vrijgemaakt voor de oprichting van de nieuwe fusiestad Tongeren-Borgloon op 1 januari 2025. De historische beslissing komt er na twee jaar van nauwgezette voorbereidingen door zowel de besturen als de medewerkers van Tongeren en Borgloon.

De definitieve goedkeuring volgt op de beslissingen van de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon in oktober 2023 om te fuseren, gevolgd door de goedkeuring van het Vlaams Parlement afgelopen woensdag als onderdeel van een bredere reeks van 13 gemeentelijke fusies. Een van de meest opvallende aspecten van de fusie is de steun van de Vlaamse overheid, die zich ertoe verbindt om 500 euro schuld per inwoner over te nemen, wat neerkomt op een totaalbedrag van 21.417.000 euro. Daarnaast zal de nieuwe gemeente Tongeren-Borgloon profiteren van een verhoogde subsidiëring vanuit het gemeentefonds, waardoor ze over extra financiële middelen beschikt.

“We zijn gedreven door een gemeenschappelijke visie en we streven vanuit onze beide steden ernaar om via een gedeelde identiteit een bloeiende gemeente te vormen”, klinkt het bij beide stadsbesturen in een reactie op de goedkeuring. “Dit extra budget biedt ons de mogelijkheid om belastingverlagingen door te voeren en te investeren in de ontwikkeling van zowel de steden als de omliggende dorpen. We streven ernaar om een gericht dorpenbeleid te voeren en te investeren in de welvaart van al onze inwoners.” De fusie van Tongeren en Borgloon luidt het begin van een nieuw tijdperk in, waarin samenwerking en gemeenschapszin centraal staan. “Door de krachten te bundelen, hopen we de inwoners van Tongeren-Borgloon een sterke en welvarende toekomst te bezorgen.”

Beeld © rdc