Afgelopen weekend werd er een grootschalige SLim-actie gehouden in heel Limburg waarbij alle 14 Limburgse politiezones en de federale wegpolitie Limburg controles uitvoerden op snelheid, alcohol en drugs. De meeste automobilisten bleken nuchter maar aan snelheidsovertredingen kan nog bijgeschaafd worden.

Er werd in totaal bij 6078 bestuurders een ademtest afgenomen. 98,19 % van de bestuurders reed nuchter. Bij 33 van deze bestuurders werd ook een drugstest afgenomen, die bij 20 bestuurders positief was. Hun rijbewijs werd ingehouden. Ter vergelijking: bij de eerste actie van april reed 97,59 % van de bestuurders nuchter. Voor heel 2022 was dat in Limburg 98,52 % en voor heel 2021 was dat 98,47 %.

Snelheidsduivels

Verder werden 8490 voertuigen gecontroleerd op snelheid, waarbij 647 bestuurders (7,62 %) werden geverbaliseerd wegens overdreven snelheid. Tijdens de actie van april reed 6,70 % te snel. De wegpolitie werkte tijdens hun controles samen met Vlabel. Zij scanden 4722 voertuigen en inden 4919,59 euro aan openstaande verkeersbelasting. Verder werden nog een 140-tal processen-verbaal opgesteld voor het niet dragen van de gordel, onverzekerde of niet ingeschreven voertuigen, bestuurders die niet in orde waren met het rijbewijs, voertuigen die technisch niet in orde waren en het gebruik van de smartphone achter het stuur.

Omkeren op autosnelweg

Een opvallend gegeven is dat er een PV werd opgemaakt voor omkeren op de autosnelweg en er een voertuig werd onderschept waarvan de bestuurster een 15-jarige was. Verder werd er tijdens een controle cocaïne aangetroffen in een voertuig, waarna de bestuurder een positieve speekseltest aflegde en bleek dat deze bestuurder een alcoholslot en rijverbod had. Tijdens de navolgende huiszoeking werd er onder meer 21.900 euro en 136 gram cocaïne in beslag genomen. De betrokkene werd gearresteerd. Tot slot kregen twee beginnende bestuurders een PV voor agressief rijgedrag in een zone 30.

In beeld: een eerdere actie van dit jaar – © pzst