Alle leerlingen en personeelsleden van scholen op Wellens grondgebied worden maandag 17 mei getest.

In de gemeente Wellen zijn n.a.v. contact onderzoek intussen meerdere besmettingen met het coronavirus vastgesteld.

Er is geen reden tot paniek, maar ze nemen deze situatie wel zeer ernstig.

Deze voormiddag ging een crisisoverleg door met de burgemeester, afgevaardigden van  het lokaal bestuur van de gemeente, de verantwoordelijke van de kinderopvang, de verantwoordelijke arts van de ELZ, de schooldirectie, en het CLB. Het provinciaal steunpunt is op de hoogte gebracht.
Op dit overleg is besloten tot het nemen van volgende preventieve maatregelen:

  1. We stelden reeds vorig weekend vast dat een aantal inwoners van de gemeente Wellen positief testten. Heel wat kinderen hebben geen symptomen. In het kader van contacttracing en verder testbeleid is het aangewezen een test uit te voeren na 7dagen van het laatste contact.
  2. We stelden vast dat tijdens buitenschoolse activiteiten een mogelijke transmissie van het virus gebeurd is. Daarom testen we breed en zullen alle leerlingen en leerkrachten van het grondgebied Wellen getest worden.
  3. Enkel een test, 7 dagen na het laatste contact op zaterdag 08/05/2021, kan uitwijzen hoe ver het virus verspreid is.
  4. Alle scholen en buitenschoolse opvang op het grondgebied van Wellen blijven gesloten tot en met dinsdag 18/05/2021.
  5. Als er een connectie is met een kinderdagverblijf, dienen de kinderen van de opvang thuis te blijven tot en met dinsdag 18/05/2021.

Alle leerlingen en personeelsleden van de scholen gelegen op Wellens grondgebied zullen preventief getest worden.

Deze testing wordt collectief georganiseerd in een hiervoor speciaal ingericht testcentrum:

Datum: maandag 17/05/2021
Locatie: Gemeentelijke Sporthal “De Bloken”, Kortestraat 12 te Wellen
Uur: Via de school verneemt u het exacte tijdstip waarop u het exacte tijdstip waarop u hier verwacht wordt met uw kind.
Meenemen: Kids ID, reispas of klever van de mutualiteit (rijksregister)

Graag willen we bij iedereen het belang benadrukken van deze testing! Het is enkel op deze manier dat we een goed zicht kunnen krijgen op de situatie en de nodige maatregelen kunnen nemen.

 Verdere info: COLLECTIEVE TESTING NA CORONA UITBRAAK SCHOLEN | Wellen