De Europese Unie kan tot 300 miljoen dosissen afnemen van het veelbelovende coronavaccin van de bedrijven Pfizer en Biontech. Zo’n vier miljoen Belgen zouden ermee ingeënt kunnen worden.

De Europese Commissie keurde woensdag het raamakkoord goed met de twee bedrijven. België en de overige Europese lidstaten hebben zo een voorkeursrecht voor het vaccin, als dat toelating krijgt. Wanneer dat zover is, kan vandaag nog niet gezegd worden.

Het EU-contract voorziet in de aankoop van 200 miljoen dosissen van Pfizer/Biontech, met optie op nog eens 100 miljoen. Volgens een EU-overeenkomst zullen toekomstige vaccins verdeeld worden in verhouding tot de bevolking. Dat zou dan voor België neerkomen op ongeveer 7,7 miljoen dosissen. Alks we weten dat er twee steeds twee dosissen nodig zijn, zouden daarmee ongeveer 3,9 miljoen Belgische inwoners geholpen zijn. “Zodra het vaccin beschikbaar is, zullen we het snel over alle Europese landen verdelen, waarbij iedere lidstaat een eerlijk deel krijgt, gebaseerd op het inwonersaantal. Lidstaten krijgen het vaccin op hetzelfde moment geleverd, aan dezelfde voorwaarden”, aldus commissievoorzitter Ursula von der Leyen.