Er is genoeg materiaal en dus minder angst bij zorgverleners, maar de psychische klachten zijn nu al minstens even groot als in april.

“We hadden verwacht een positief effect van de zomer te zien, maar dat is helemaal niet het geval”, zegt professor Kris Vanhaecht van het Leuvens Instituut voor Gezondheidszorg (KU Leuven) in een persmededeling van Zorgnet-Ocuro “De resultaten zijn in feite slechter dan tijdens de eerste covidgolf in april.” Het resultaat is verontrustend omdat de bevraging werd afgenomen begin oktober, nog voor de ziekenhuisopnames flink stegen. Er namen 1.280 medewerkers van ziekenhuizen en woonzorgcentra deel aan de vierde online-enquête van De ZorgSamen.

Dat is een initiatief van Zorgnet-Icuro onder het beheer van het Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Er namen vooral artsen, verpleegkundigen en zorgkundigen, alsook directies uit ziekenhuizen, geestelijke gezondheidszorg en woonzorgcentra aan deel. Gelijkaardige bevragingen vonden plaats in april, mei en juni. In april waren de scores voor “onder druk staan” en “voortdurend hyperalert zijn” weliswaar nog hoger dan begin oktober. Ook was er toen meer angst bij het zorgpersoneel. “Die is afgevlakt omdat men weet wat er komt en omdat er nergens een tekort aan beschermingsmateriaal is en er overal draaiboeken en protocollen zijn”, zegt professor Vanhaecht.

Hoofd-, spier- en maagpijn
Andere symptomen zaten begin oktober al even hoog als in april: 55 procent voelt zich oververmoeid, 42 procent ervaart slaaptekort en 35 procent van het zorgpersoneel geeft aan zich onvoldoende te kunnen ontspannen. Een kwart van het zorgpersoneel (bijna 25 procent) denkt erover na om te stoppen met hun beroep. Dat is veel meer dan in april (16 procent) en uiteraard meer dan voor de covid-pandemie (10 procent).

Veel “chemische accidenten”
Door de coronacrisis hebben we meer dan ooit chemische huishoudproducten zoals schoonmaak- en ontsmettingsmiddelen in huis. Daardoor is ook het aantal ongevallen de laatste maanden fors gestegen. De FOD Volksgezondheid en het Antigifcentrum starten daarom vandaag de campagne “Lezen voor Gebruik” om mensen aan te zetten altijd eerst het etiket te lezen, hen bewust te maken van de risico’s en tips te geven om chemische producten veilig te gebruiken.