Het vaccinatiecentrum regio Borgloon volgt de vaccinatievolgorde zoals vooropgesteld door het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Er worden veel vragen gesteld over reservelijsten en over de manier waarop vrijgekomen of ‘lege’ plaatsen worden opgevuld. Ook hier volgt het vaccinatiecentrum de aanbevelingen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
HOE WORDEN LEGE PLAATSEN OPGEVULD?
1f449-2871468 De woonzorgcentra en het zorgpersoneel zijn bijna volledig gevaccineerd.
1f449-2871468 Momenteel is de groep van 65-plussers aan de beurt, met voorop de groep van 85-plussers.
1f449-2871468 De groep van 65-plussers wordt gevolgd door risicopatiënten, essentiële beroepen en daarna de brede bevolking.
1f449-2871468 De vrije plaatsen worden in de eerste plaats ingevuld door de doelgroep die reeds aan de beurt was (vb. zorgpersoneel dat nog niet opgeroepen is, nieuwe bewoners van woonzorgcentra).
1f449-2871468 Een tweede reservelijst bestaat uit inwoners uit de essentiële beroepen zoals politie, brandweer, personen werkzaam in de kinderopvang…
Voor deze reservelijsten heeft de ELZ Haspengouw de essentiële beroepen aangeschreven en de gegevens opgevraagd van deze inwoners.
Het is dus voorlopig nog niet mogelijk om jezelf in te schrijven voor deze reservelijst.