Het onderwijs haalt opgelucht adem: de mondmaskers verdwijnen uit de klas. Als in een gemeente de coronacijfers weer oplopen, wil Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) wel kordaat ingrijpen en moeten de maskers weer aan, twee weken lang.

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) zat dinsdag samen met het onderwijsveld en de experts om zich te buigen over de schoolstart. Grootste discussiepunt was de mondmaskerplicht. Moest die gehandhaafd blijven in het middelbaar en voor kinderen.

Basisonderwijs

– Kinderen dragen geen mondmasker. Leraren enkel bij rondlopen op school en in contact met andere volwassenen en ze geen afstand kunnen houden.
– Er gebeurt zo veel mogelijk in de buitenlucht: lunchpauzes, turnlessen, gewone lessen,
– Uitstappen zijn toegelaten in overeenstemming met de regels in de rest van de samenleving
– Vergaderingen voor personeel kunnen doorgaan met mondmaskerplicht. De mondmaskers mogen af wanneer iedereen stilzit aan tafel.
– Leerlingen krijgen maximaal een vaste plaats in de klas.
– In de leraarskamer dragen leerkrachten een mondmasker. Afstand is verplicht tijdens het eten of drinken.
– Tijdens de lunchpauze moeten scholen klasgroepen zoveel als mogelijk splitsen.
– Aanwezigheid van ouders moet vermeden worden. Oudercontacten kunnen met mondmasker.

Middelbaar

-Zelfde regels als hierboven, behalve dat de scholieren  een mondmasker dragen wanneer ze rondlopen op school. Masker mag af tijdens de lessen en op de speelplaats.