Netbeheerder van hoogspanningslijnen Elia verwelkomt dit jaar de geboorte van 34 torenvalkjes. Op de lijn Tienen-Sint-Truiden heeft het bedrijf sinds 2006 tien vogelkasten hangen om bedreigde soorten vooruit te helpen. Met dit project wil Elia zoveel mogelijk natuur en industrie verzoenen. De 34 torenvalkjes zullen ook bijdragen aan een natuurlijk evenwicht omdat ze jagen op muizen en ratten die de gewassen van landbouwers beschadigen.

 

Elia verwelkomt dezer dagen de geboorte van 34 torenvalkjes op de hoogspanningslijn Tienen-Sint-Truiden. “Nestkasten voor torenvalken waren destijds broodnodig”, verduidelijkt Simon November, verantwoordelijke voor projectcommunicatie bij Elia. “De vogelsoort is nu eenmaal geen nestbouwer en moet het hebben van wat er reeds bestaat. De torenvalk is een roofvogel die in België bescherming geniet en zich herstelt van een bijna volledige uitroeiing. Om de soort, die vandaag nog steeds op de rode lijst staat, een duwtje in de rug te geven, hebben we bij Elia sinds 2006 nestkasten in de hoogspanningsmasten van de lijn Tienen – Sint-Truiden hangen; tien stuks in totaal, één exemplaar elke 2 à 3 kilometer. De nestkasten hangen op een voor de vogels veilige hoogte zodat ze goed in en uit kunnen vliegen en prooien kunnen waarnemen. Zodoende blijft de kans op eierroof beperkt. De omgeving tussen Tienen en Sint-Truiden is bovendien erg landelijk en bijgevolg een uitstekende habitat voor roofvogels.”

Landbouw

Ook voor de landbouwers uit de omgeving zijn de torenvalken een meerwaarde. “Torenvalken smaken muizen, ratten en andere kleine knaagdieren wel. Die vormen een bedreiging voor de gewassen.” Sinds de start van het project in 2007 werden er ruim 300 torenvalkjes geboren op de Elia-masten tussen Tienen en Sint-Truiden. “We weten uiteraard dat onze infrastructuur impact heeft om de omgeving maar initiatieven als deze tonen dat het mogelijk is om de om de transmissie van elektriciteit te verzoenen met landbouw, natuur en biodiversiteit”, besluit Simon November.