Basisschool Momentum van de Grevensmolenweg gaat haar bakens verleggen. “Na 5 jaar Momentum nemen wij de volgende stap in onze schoolontwikkeling”, vertelt directeur Kris Selis, die in 2008 de eerste Belgische Daltonschool mee oprichtte. “Vanaf 1 september 2023 gaan kinderen veel meer laten kunnen dan enkel kennis reproduceren.” Op woensdag 21 juni is er een infoavond voorzien om 18.30 uur.

“Bij Daltononderwijs ligt de nadruk ligt op keuzevrijheid voor de leerling”, steekt directeur Kris Selis (45) van wal. “Samenwerking met andere leerlingen, de ontwikkeling van zelfstandigheid, effectiviteit en zelfreflectie, daar is het ons om te doen. Het werd sinds 1904 ontwikkeld door de Amerikaanse lerares Helen Parkhurst en waaide in 1925 over naar Nederland.” In 2008 opende de eerste Daltonschool in het Belgische Hasselt. Selis stond mee aan de wieg.

Samenwerken en plannen

“Net als op iedere school verwerken onze kinderen de nodige leerstof volgens de opgelegde ontwikkelingsdoelen voor kleuters en eindtermen voor de lagere school”, vervolgt Selis. “Maar kinderen moeten meer kunnen dan enkel kennis aanleren. Wij leren ze hoe ze later moeten samenwerken, verantwoordelijkheid nemen of plannen. Deze vaardigheden zijn over het algemeen niet aangeboren, maar zullen binnen het Daltononderwijs een belangrijke rol spelen. Binnen Momentum passen we al een groot deel van bovenstaande vaardigheden toe in de dagelijkse manier van lesgeven, maar we willen onze werking naar een hoger niveau tillen. Zo kunnen we het zelfregulerend leren voor de kinderen uitbreiden. Al vanaf de kleutergroepen leren we deze vaardigheden aan. In eerste instantie onder volledige begeleiding van de leerkracht, maar langzaamaan zullen de kinderen nog zelfstandiger kunnen werken en zelf initiatieven kunnen nemen.”

Meedraaien in Lummen

Was het onderwijs van Momentum dan niet goed genoeg? Selis antwoordt: “Als je afgaat op de schoolresultaten, inspectieverslag en reacties van ouders kunnen we volmondig zeggen dat ons onderwijs al goed, zelfs heel goed was. Wij leveren oprecht kwalitatief onderwijs op maat van ieder kind. Maar dat wil niet zeggen dat je je als school niet verder kan ontwikkelen. Dit schooljaar heeft de school zich verdiept in de Daltonwerking tijdens studiedagen, teamgesprekken, gesprekken met externen, samenwerking met de pedagogische begeleidingsdienst van het Gemeenschapsonderwijs en heeft het team meegedraaid in de Daltonschool De Talentuin in Lummen. We kwamen er zo achter dat onze manier van werken reeds zeer sterk aansluit met Daltononderwijs. Met deze vorm van onderwijs kunnen we verder groeien en ons onderwijs verfijnen. Daarnaast vinden wij het belangrijk om de persoonlijke aandacht aan leerlingen en ouders te blijven geven en de huidige zorg, die als prettig wordt ervaren, voort te blijven zetten.”

Thuiskomen

“Voor mezelf als directeur is het ook een beetje thuiskomen. Van 2008 tot en met 2015 richtte ik mee de eerste Belgische Daltonschool op en was er leerkracht van de eerste graad. Verder was ik pedagogisch directeur in Leefschool de Villa. En sinds 2018 ben ik directeur van GO! Basisschool Momentum. Mijn kinderen hebben hun lagere schoolperiode in het Daltononderwijs gevolgd. Dus wat goed is voor mijn eigen kinderen …. (lacht).”

Momentum telt vandaag 270 leerlingen. Voor volgend schooljaar zijn er al 30 extra leerlingen ingeschreven. De school organiseert een infoavond op woensdag 21 juni om 18.30 uur, Grevensmolenweg 21 in Sint-Truiden.

Foto boven: Hanne Piron (33) kiest voor zichzelf als leerkracht en voor haar 3 zonen resoluut voor Momentum Daltononderwijs

©Media Haspengouw