AFSCHEID van 2022 – De komende dagen blikken we bij TruiensNieuws terug op het voorbije jaar 2022, bekeken door een Truiens-Haspengouwse bril. Vandaag staan we stil bij cijfers van de Federale Politie. Die zag in 2022 duidelijk een stijgende trend van fysiek geweld tegen zorgverleners. De agressie tegen hulpverleners nam in 2022 hand over hand toe. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Politie. Het Sint-Trudo-ziekenhuis bevestigt die trend. Positief nieuws: er is zopas een meldpunt geactiveerd.

De statistieken van de Federale Politie liegen er niet om. In 2020 waren er 232 gevallen van agressie tegenover medisch personeel. In 2021 steeg dat cijfer naar 284 gevallen. En voor het afgelopen jaar wordt er wellicht afgeklopt op het trieste cijfer van 378 gevallen van fysiek geweld. Het aantal verwondingen is de afgelopen tien jaar met de helft gestegen.

In het Sint-Trudo-ziekenhuis bevestigen ze de trend. Ook daar voelen ze dat er wat aan de hand is. “We houden assertiviteitstrainingen om aan de weerbaarheid van onze zorgverleners te werken”, vertelt Miet Driesen van het Trudo-ziekenhuis. “Daarmee is niet alles verholpen. Met ons psychologenteam bekijken we hoe we campagne kunnen voeren en patiënten erop attent kunnen maken dat zoiets niet door de beugel kan. Het gaat vaak om intoxicaties of een psychiatrische problematiek, waarbij iemand niet helder is of in psychose gaat. Dan heeft een campagne weinig effect.” Meestal blijft het in Sint-Trudo bij verbaal geweld. “Soms kan het ook wel fysiek worden, maar dat zijn echt de uitzonderingen. Onze mensen hebben achteraf vaak begeleiding nodig om er opnieuw te staan en hun job weer op te pakken. Daarom doen we naast preventie ook aan nazorg.”

Meldpunt

Zorgverleners die slachtoffer zijn van verbale of fysieke agressie blijken de feiten niet altijd te melden. Het meldpunt is een initiatief van de werkgroep Agressie in de zorg, bestaande uit werknemers van verschillende verpleegkundige organisaties. Coördinator Geert Berden is leidinggevende op de spoeddienst van het Sint-Trudo Ziekenhuis. “Ik zie collega’s uitvallen of vertrekken uit de sector door agressie. Als je extreem belaagd wordt, breek je op een bepaald moment. Meestal gaat het gelukkig niet zo ver, maar zeker als de agressie persoonlijk of fysiek wordt, zijn de gevolgen mentaal niet te onderschatten.”

Foto © Rudi De Cock