Mooi gebaar van de bezoekende fans, die ervoor zorgden dat de kuisploeg van Stayen wat minder werk had.

Misschien een precedent naar de toekomst toe?