Tongeren plaatst 4 fietskluizen op haar grondgebied. Elke fietskluis heeft 5 stalplaatsen. Het aantal te gebruiken stalplaatsen in een fietskluis is beperkt tot één per persoon met een max. van twee per domicilieadres.

In heel wat rijhuizen is er vaak geen ruimte om een fiets te stallen. Een fietskluis kan dan zeker interessant zijn.  Het vormt een alternatief voor de al dan niet bewaakte fietsstallingen. Fietsen is gezond, goed voor het klimaat en ontspannend. Het past ook in de visie van  het mobiliteitsplan van de stad Tongeren.

Locaties fietskluizen

– Leopoldwal

– Kielenstraat

– Sint-Maternuswal

– Eeuwfeestwal

In Tongeren willen ze het gebruik van de fiets als alternatief vervoermiddel voor de auto blijven stimuleren. In de stadskrant van september ll. werd er een oproep geplaatst om te peilen naar de interesses voor een fietskluis. Ze mochten hierop heel wat reacties ontvangen. Hieruit blijkt dat er wel degelijk interesse en nood is aan afgesloten fietsenstallingen. Per fietskluis zijn er 5 fietsstalplaatsen beschikbaar. Ze worden veelal in bruikleen gegeven aan inwoners van Tongeren die in een gesloten bebouwing zonder garage wonen. Je betaalt per stalplaats 15 euro voor een half jaar of 30 euro voor een jaar,

De fietskluizen werden geleverd door de firma Velo-Boxx. De Boxx past mooi in het straatbeeld en is voorzien van een hoogwaardig mechanisch veiligheidsslot inclusief 5 sleutels. De kostprijs voor 4 fietskluizen bedraagt 19.605 euro.

Een aanvraag indienen voor bestaande of nieuwe locaties kan via: www.tongeren.be/fietskluis.

Meer info: mobiliteitsambtenaar, Yannick Volont, tel. 012 800 026 of yannick.volont@stadtongeren.be