Alkenaar Jos Boiten werd in de bloemetjes gezet omwille van zijn niet aflatende inzet op vele domeinen van het culturele en sociale leven in de gemeente. De prijs Willy van Heers wordt om de 2 jaar uitgereikt.

Zo is Jos al 48 jaar lid van de mede door hem gestichte Geschied- en Oudheidkundige Kring, waar hij momenteel de rol van secretaris vervult. Zijn jarenlange inzet uitte zich 2001 al in het boek Archiefbeelden Alken. Recent verscheen het werk Doodsprentjes uit het archief van Alken nader bekeken waarin Jos een grote bijdrage leverde. Daarnaast zet hij zich in voor het behoud van het Alkens dialect. Hij is medesamensteller en eindverantwoordelijke van het dialectwoordenboek “Zoe joent da bè o.s gezeid” en organiseert de Alkense dialectavond. Als voorzitter van de Gemeentelijke Erfgoedraad Alken werkt hij nauw samen met Erfgoed Haspengouw als o.a. deelnemer aan erfgoedklasbak voor de scholen, lid van de werkgroep dialect Haspengouw en begeleider van Reprise 2023. Jos is als vrijwilliger betrokken bij de Kouter. Zo organiseert hij de seniorenquiz en voert hij taken uit als bode. De dynamische Alkenaar laat zich graag van zijn sportieve kant zien. Hj is sinds 2007 voorzitter van atletiekclub ACA en treedt op als jurylid voor wedstrijden sinds 1986. Tenslotte treedt hij op als vaandrig bij de Oudstrijdersvereniging van Alken. “Met de bovenstaande opsomming in gedachten, kunnen we niet anders dan concluderen dat Jos een terechte winnaar is voor de Prijs Willy Van Heers”, besluit men. Van 1 juni tot 1 september 2023 kon iedereen een kandidaat voordragen. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend aan een persoon die opvalt door zijn verdiensten als vrijwilliger in Alken.