Jelle Engelbosch (N-VA) stapt uit de politiek en zal dus niet opkomen bij de verkiezingen van 2024. De gewezen schepen en tijdelijk burgemeester houdt het definitief voor bekeken.

“Ik ben trots op mijn politieke verwezenlijkingen de afgelopen 10 jaar. Vandaag zet ik definitief een punt achter mijn verder politiek engagement”, aldus Engelbosch. “Ik stop als gemeenteraadslid en zal ook niet langer actief zijn binnen het partijbestuur van N-VA. Ik ben mijn partij dankbaar voor de kansen die ik heb gekregen om belangrijke dossier te kunnen verwezenlijken voor Vlaanderen en Sint-Truiden en hun blijvende steun en vertrouwen in moeilijke periodes. Ik wens mijn opvolgers alle succes om in Sint-Truiden het gestarte werk verder te zetten.”

Tegen Engelbosch loopt op dit moment nog altijd een opsporingsverzoek rond mogelijke valsheid in geschriften. Dat onderzoek is het gevolg van het rapport van Audit Vlaanderen.

Later meer.

Foto © Rudi De Cock