“Pompt ons armlastige Sint-Truiden nog eens 1,7 miljoen in Droneport? En waarom moet dat dan stiekem via de achterkamertjes?” Dat zijn de vragen die oppositiepartij Vooruit zich luidop stelt en vanavond voorlegt aan de gemeenteraadsleden. De fractieleider van Vooruit, Gert Stas, haastte zich om een extra agendapunt op de gemeenteraad van maandagavond 27 maart te zetten in een poging te verhinderen dat die financiële deal doorgaat. “Zelfs burgemeester Kempeneers is moeten plooien voor de macht die Heeren nog altijd heeft”, aldus Stas.

“Eigenbelang, achterkamerpolitiek en een schimmige financiële constructie op de kap van de Truidense belastingbetaler”. Dat zijn harde woorden van oppositieleider Gert Stas (Vooruit) aan het adres van gemeenteraadslid en Droneport-voorzitter Veerle Heeren (cd&v). Dat vraagt om verduidelijking. Gert Stas: “Schepen François en Veerle Heeren proberen een bijkomende investering van 1,7 miljoen voor Droneport achter de schermen erdoor te duwen”, poneert Gert Stas. “Ze zijn allebei Agost-afgevaardigden (een autonoom bedrijf van de stad, nvdr.) bij Droneport en ze bedisselen een onaangekondigde extra investering van 1,7 miljoen euro in Droneport. Maar de raad van bestuur wist van niets. Nochtans hebben de afgevaardigden informatieplicht ten opzichte van de raad van bestuur. Op vrijdagvoormiddag 10 maart werd plots een extra raad van bestuur georganiseerd met de vraag om het principieel eens te zijn met een extra 1,7 miljoen euro voor Droneport. Maar die raad vond plaats tijdens de werkuren, wat ongezien is want de leden van de raad hebben overdag allemaal een job. Bovendien was er geen enkel document toegevoegd, waardoor de aanwezige bestuursleden ‘blind’ moesten stemmen. Heeren en François schermen met geheimhoudingsclausules, maar die gelden niet voor de raad van bestuur van Agost, hun opdrachtgevers.”

Financieel directeur

Kan de stad zomaar 1,7 miljoen pompen in Droneport? De (waarnemend) financieel directeur moet bij financiële inspanningen van die omvang zijn goedkeuring geven. Volgens Stas is die directeur zelf allerminst te spreken over de gang van zaken. “Hij zegt ons dat het beoordelingsproces van het dossier werd bemoeilijkt door het laattijdig beschikbaar zijn van de dossierstukken. De kapitaalsverhoging zal op korte termijn een liquiditeitsprobleem geven. De stad zal dan nog maar eens moeten gaan lenen. Ja, als die man ons zo duidelijk waarschuwt, dan mogen we het plan Heeren-François van 1,7 miljoen zeker niet goedkeuren.” Nog volgens Stas heeft het noodlijdende Agost nog maar pas, in december ’22, een lening van 2.000.000 euro gekregen van de stad om het faillissement te vermijden. Stas: “Het geld voor die lening diende om de put te dempen, niet om er een kapitaalsverhoging mee te doen. De voorwaarden voor die 2 miljoen waren overduidelijk: enkel te gebruiken om de financiële positie bij te sturen, niét om nieuwe financiële risico’s te nemen.  Deze Heeren-François-constructie is bijgevolg onreglementair.”

Gemeenteraad

De partij Vooruit van Sint-Truiden waarschuwt voor de afgrond. Ze zal haar standpunt inzake de 1,7 miljoen maandagavond toelichten op de gemeenteraad. Na zulke zware beschuldigingen kan het niet anders dan dat schepen van Financiën Jo François (N-VA) en/of raadslid Veerle Heeren (cd&v) zullen reageren. Met welke verklaring gaan de twee raadsleden komen? Hoe kijken zij naar de kwestie? De fracties van Open Vld, N-VA en Groen laten voorlopig niet in hun kaarten kijken. Opvallend is het stilzwijgen van onafhankelijk raadslid Carl Nijssens (ex-cd&v). En wie steunt Veerle Heeren in deze kwestie? Het punt staat als allerlaatste op de agenda; het wordt spannend uitkijken naar het debat over de zaak.

Foto © Media Haspengouw