In Heers zijn oppositiepartijen CD&V en N-VA zijn niet te spreken over de werkwijze van de gemeente bij het schoonmaken van de straten en riolen na de overvloedige regenval van de laatste weken. Blijkbaar wordt het overtollige rioolslib door de gemeente gestort in het wachtbekken in de Biesemstraat in Mechelen-Bovelingen. Maar in dat slib zit er allerlei materiaal dat gezuiverd dient te worden. Je kan dat niet zomaar in een wachtbekken storten.

Volgens burgemeester Pirard werden alle straten en rioleringen proper gemaakt en dus moest er flink worden doorgewerkt. Een kraan zal later de smurrie uit het wachtbekken halen.