Het bestuurscollege van Sint-Truiden gaat een ‘RUP Zonevreemde bedrijven bis’ opmaken. Sommige bedrijven kunnen nu in de problemen komen, omdat hun toestand niet helemaal in orde is. Daarbij zal gekeken worden naar hoe de bedrijven die niet in regel zijn, op een correcte manier en volgens de huidige regelgeving, op de huidige locatie kan passen. Daarbij denkt men aan het vergroenen van de terreinen, de aanpassingen op het vlak van verkeersveiligheid, ruimte geven aan water, parkeermogelijkheden en hernieuwbare energie.