In 2019 stelde Politiezone kanton Borgloon 122 woninginbraken vast, de pogingen meegerekend. Dat is een daling van 26 procent ten opzichte van 2018. Sinds 2000 is dit zelfs het laagst aantal inbraken vastgesteld in de politiezone.

  2016 2017 2018 2019  
Alken 44 36 48 32 – 33,33 %
Borgloon 39 27 31 32 + 3,23 %
Heers 33 21 48 23 – 52,08 %
Kortessem 47 38 24 18 – 25 %
Wellen 29 17 14 17 + 21,43 %
Totaal 192 139 165 122 – 26,06 %

De sterkste dalingen deden zich voor in de gemeenten Heers, Alken en Kortessem. Na een sterke stijging van het aantal woninginbraken in Heers in 2018, stellen we in 2019 opnieuw een daling van 52 procent vast. In de gemeente Alken daalde het aantal woninginbraken met 33 procent. Eenzelfde beweging deed zich voor in Kortessem, waar 18 woninginbraken gepleegd werden, hetgeen een daling is van bijna 62 procent ten opzichte van het aantal woninginbraken in 2016. In Borgloon bleef het aantal woninginbraken in 2019 zo goed als hetzelfde in vergelijking met vorig jaar. Enkel in de gemeente Wellen noteerden we helaas een beperkte stijging in het aantal woninginbraken.

“We zien natuurlijk dat in heel de provincie Limburg het aantal woninginbraken sterk gedaald is. Maar het feit dat de politiezone in de afgelopen jaren geïnvesteerd heeft in ANPR-camera’s en er talrijke buurtpreventiegroepen actief zijn in verschillende gemeenten van de politiezone, heeft zeker zijn steentje bijgedragen aan deze gunstige cijfers”, aldus CP Rohnny Maes, korpschef a.i. van de politie-zone kanton Borgloon.

De politiezone plaatste in januari 2018 zelf twee ANPR-camera’s op haar grondgebied, waarvan één in Rijkel te Borgloon en één in Heers op de Steenweg ter hoogte van het keuringsstation. Tezamen met Politie Limburg Regio Hoofdstad werd geïnvesteerd in twee ANPR-camera’s, die begin 2019 geplaatst werden op de N76 op de grens tussen Kortessem en Diepenbeek en op de N20 op de grens Kortessem – Wimmertingen. Wetende dat PZ Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken ook nog twee ANPR-camera’s plaatste op de grens met Alken waarvan één aan de Steenweg en de andere op de N80 en dat PZ Tongeren-Herstappe op haar grondgebied een ANPR-camera plaatste op de grens met Heers en Wallonië, wordt zo het netwerk gesloten. KC a.i. Rohnny Maes: “De camera’s worden niet alleen geplaatst om meer diefstallen te kunnen oplossen en de pakkans te kunnen vergroten. Zij werken natuurlijk evenzeer preventief en ontradend, want inbrekers weten die camera’s staan. Veiligheid heeft een prijs maar de gunstige inbraakcijfers, maken de investering meer dan waard.”

“Veiligheid is natuurlijk ook een gedeelde zorg”, gaat KC Maes verder. “De politiezone heeft sinds einde 2017 samen met de gemeentebesturen van Alken, Heers, Kortessem en Wellen mee geïnvesteerd in de opstart van WhatsApp Buurtpreventiegroepen. De goede werking van deze groepen  en de plaatsing van buurtpreventieborden op het grondgebied in enkele gemeenten zou ook voor de daling van het aantal woninginbraken kunnen gezorgd hebben. In totaal zijn er immers 27 buurtpreventiegroepen actief en zijn er bijna 1800 inwoners die samen met ons mee aandachtig zijn voor verdachte gedragingen en personen. De inwoners die lid zijn van een WhatsApp-groep zijn onze ogen en oren en zijn sneller geneigd om de politie te verwittigen bij een verdachte situatie. Doordat de andere buurtbewoners op hetzelfde moment ook verwittigd worden, wordt de alertheid en het bewustzijn sterk vergroot.”

De politiezone zal blijven investeren in het onderzoek van woninginbraken en blijven inzetten op preventie, kwalitatieve vaststellingen en nazorg bij slachtoffers van woninginbraken. Maar daarnaast wordt er in de komende jaren in het domein van veiligheid en leefbaarheid op het terrein ook opnieuw prioritair aandacht besteed aan verkeersveiligheid, cybercriminaliteit en overlast door sluikstorten en zwerfvuil.