Moeder Natuur

Het verweer zocht een wonder

Oh, wat waren ze blij toen ze het vonden

Ze konden moeder aarde doorgronden

Het viel haar ten spijt

Maar haar rijk moest ten gronde

Ze konden het nog niet afronden

En hebben nu een vervanger gevonden

Het is echter mislopen

Dan zijn ze maar op de berooide gekropen

Deze liet zich niet knakken

Weet dat ze het misschien snappen

je kunt de boel wel laten knappen

Later vallen er inderdaad nog klappen.