Een 34-jarige vrouw uit Sint-Truiden is veroordeeld tot zes maanden cel wegens het mishandelen van haar moeder, voor wie ze tevens mantelzorger is. De vrouw ontkende de beschuldigingen, maar 52 foto’s van verwondingen op haar moeders telefoon waren overtuigend bewijs.

De mishandeling vond plaats tussen januari 2021 en november 2022, terwijl moeder en dochter samenwoonden in een appartement. De dochter beheerde ook de financiën van haar moeder, waarbij een onderzoek naar valsheid in geschrifte gaande is. Het bewijs tegen de dochter was overweldigend, met 52 foto’s van de verwondingen van haar moeder en chats die weinig aan de verbeelding overlieten. De rechtbank verwierp de verdediging van de dochter, die beweerde dat de foto’s het gevolg waren van valpartijen. Zowel de rechtbank als slachtofferhulp waren het erover eens dat de dochter fysiek geweld gebruikte om haar zin te krijgen. De moeder gaf aan dat ze zich vaak onderwierp om verdere mishandeling te voorkomen. Maar ze weigerde aangifte te doen tegen haar dochter, van wie ze afhankelijk was. De rechtbank oordeelt nu dat de Truiense vrouw schuldig is aan oudermishandeling en legt haar zes maanden cel, een boete van 400 euro en 317 euro gerechtskosten op.