Tussen 2013 en 2022 steeg het aantal kandidaat-huurders van een sociale woning in Limburg sterk, zelfs heel wat sterker dan het aantal sociale huurwoningen steeg. Het aantal sociale huurwoningen steeg in onze provincie met 12,2%, maar het aantal kandidaat-huurders steeg in diezelfde periode met maar liefst 57,6%.

Het aantal sociale huurwoningen zit in Limburg duidelijk in de lift. Tussen 2013 en 2022 steeg het aanbod ervan van 19.935 naar 23.172. Dat is een toename met 16,2%, sterker dan in heel Vlaanderen (+13,2%). In dezelfde periode nam het aantal kandidaat-huurders in onze provincie toe van 13.484 tot 21.256. Dat is een stijging met maar liefst 57,6%, evenwel een minder sterke stijging dan in heel Vlaanderen (+70,6%).
We stellen dus vast dat het aanbod van sociale huisvesting groeit, maar dat deze groei niet volstaat om het aantal kandidaat-huurders te doen dalen. Integendeel, het aantal kandidaat-huurders neemt veel sterker toe en haalt stilaan het aantal beschikbare sociale woningen in.

We kijken ook naar het procentueel aandeel van de sociale huisvesting en de kandidaat-huurders ten opzichte van het aantal private huishoudens in Limburg. De evolutie van die cijfers ligt uiteraard in dezelfde lijn.
In heel de provincie is er in 2022 sociale huisvesting voor 6,2% van de gezinnen. Dat cijfer is licht gestegen sinds 2013, toen er slechts voor 5,8% van de huishoudens sociale huisvesting was. Ook in 2022 staat 5,7% van de huishoudens op een wachtlijst voor een sociale woning. Dat is beduidend meer dan in 2013 (3,9%).
In Sint-Truiden is er in 2022 voor 8,7% van de gezinnen sociale huisvesting. 8,9% van de gezinnen staat er op een wachtlijst voor een sociale woning.